2016 Öğrenci Konseyi Seçimi

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

2016 Yılı Öğrenci Konseyi seçimi yapılacağından, Fakültemizin tüm öğrencilerinin 3 Kasım 2016 Perşembe  günü mesai bitimine kadar aktif olan  iletişim bilgilerini, Fakültemizin Öğrenci işleri ile irtibata geçerek  yenilemeleri gerekmektedir.

Fakültemizde  Öğrenci Temsilcisi Seçimi Takvimi Şu Şekilde uygulanacaktır:

 • 03 KASIM 2016  : Öğrencilerimizin aktif olan iletişim bilgilerinin (mail, GSM) güncellenmesi.
 • 04 KASIM 2016  : Seçmen Öğrenci listelerinin İlanı. (Dekanlıkta, Fakültemiz Web duyuru sayfasında veya Dersliklerde).
 • 07 KASIM 2016  : Adaylık Başvurularının başlaması (Başvurular bir dilekçe il birlikte Dekanlık  Öğrenci İşlerine yapılır).
 • 17 KASIM 2016  : Adaylık başvurusu için son gün.
 • 18 KASIM 2016  : Adayların ilanı ve propaganda yerlerinin belirlenerek propagandanın başlaması.
 • 25 KASIM 2016  : Propaganda sonu ve propaganda araçlarının kaldırılması.
 • 29 KASIM 2016  : Fakülte Öğrenci Temsilcisinin Seçimi. (tüm seçmenler sabah saat 09:30’dan itibaren DEKANLIK ÖĞRENCİ İŞLERİNDE oy kullanmaya geleceklerdir).
 • 30 KASIM 2016  : Fakülte Temsilcilerinin Rektörlüğe Bildirilmesi.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ ADAYLARINDA ARANACAK NİTELİKLER

 • Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 olması, aday öğrenci hazırlık sınıfı öğrencisi ise hazırlıkta yıl tekrarı yapmamış olması,
 • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
 • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
 • Hazırlık sınıfı hariç üniversitede azami eğitim süresini doldurmamış olması,
 • Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
 • Sabıka kaydının bulunmaması,

Öğrencilerimize duyurur, bu takvime uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                              Prof. Dr. Semih ENGİN

                                                                                                                        DEKAN

Başa Dön