Doğum ve Süt İzni Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.03.2017 tarihli ve 19654 sayılı yazısı gereğince evli olan önlisans ve lisans öğrencilerinin 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi çalışanlar gibi doğum izni ve süt izni gibi haklardan yararlanması, en azından derslere devam zorunluluğunun kaldırılması yönündeki dilekçelerinin Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından hukuken uygun bulunmadığı bilgilerinize rica olunur.

Başa Dön