Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre bilinci aşılanmış üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak, tabiata
olan ilgiyi arttırmak, doğayı koruma ve kollama bilinci oluşturmak ve bu alanda
düşünmeye sevk etmek, bu alanlarda farkındalık oluşturmak ;  milli parklar, tabiat
parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma
statüsü bulunan diğer alanların tanıtımı ve keşfi üzerine üniversite öğrencilerini
teşvik etmek ve dünyamızı tehdit eden tüm çevre sorunlarına dikkat çekmek
amacıyla "Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması” düzenlenmektedir.
Yarışma kapsamında toplam  55.000 ( Elli Beş  Bin ) TL ödül dağıtılacaktır.
Başvuru ve detaylar için http://www.tabiatikesfet.com adresine girebilirsiniz

Başa Dön