YLSY BURS PROGRAMI

YLSY BURS PROGRAMI

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında kanun uyarınca mecburi hizmete dayalı olarak 1929 yılından bu yana yurt dışına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderilmektedir.

Bu kapsamda Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen öğrencilerimiz http://yyegm.meb.gov.tr  adresinden detaylı bilgi edinebilirler.

Başa Dön