Jason deCaires TAYLOR'ın Sualtı Heykelleri

Okyanuslar, sürekli olarak deniz tabanına sürüklenen mikroskobik organizmalarla doludurlar. Bu organizmalar kaya çıkıntıları gibi sağlam bir yüzeyin üzerine tutunur, kolonileşir ve nihayetinde doğal resifleri oluştururlar. Doğal resifler birçok deniz canlısını cezbederler.  Onlara üremeleri ve saklanmaları için alanlar sağlarlar. 

Doğal resiflerin denizaltında oluşabilmesi için yeterince sert zemin bulunmadığından,  çevresel duyarlılık gösteren heykeltraş Jason deCaires TAYLOR resifleri taklit eden heykeller yapmış ve onları sualtına yerleştirmiştir. İspanya, İngiltere, Grenada ve Meksika'da birçok sualtı parkı yaratan bu sanatçı, oluşturduğu yapay resiflerle ekosisteme destek olmaya çalışmaktadır. 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön