ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Lisansüstü Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,SÜRENGİL GÖKNUR,Effects of Alginate Based Coatings with Pomegranate Peel Extract onthe Microbial Quality of Mackerel Fillets, Journal of Agricultural Sciences, 2018, 24, 445 452
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,THE INCIDENCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF COAGULASE POSITIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN SEAFOODS MARKETED IN IZMIR, GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, 2018, 43, 313 320
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,The effect of different drying methods on chemical composition, fatty acid, and amino acid profiles of sea cucumber (Holothuria tubulosaGmelin, 1791), Journal of Food Processing and Preservation, 2018, 42, 13723
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,DETERMINATION OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF READY-TO-EAT STUFFED MUSSELS, GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, 2018, 43, 745 750
 • AYVAZ ZAYDE,ÇAKIR FİKRET,GÜNDÜZ HATİCE,ERDAĞ MEHMET,The Use of Computer-Based Image Analysis on Colour Determination of Liquid Smoked Trout (Oncorhynchus mykiss) Treated with Different Dry Salt-Sugar Mixtures, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2017, 5, 1528 1535
 • GÜNDÜZ HATİCE,ÖZTÜRK FATMA,HAMZAÇEBİ SEVİM,AKPINAR M DİLCAN,Su Ürünleri İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi, Aquatic Science and Engineering, 2017, 33
 • ÖZTÜRK FATMA,HAMZAÇEBİ SEVİM,SÜRENGİL GÖKNUR,GÜNDÜZ HATİCE,Akuakültürde Probiotik Kullanımının Önemi,19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,12.09.2017 15.09.2017, Sinop, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,TİRALİ TUĞÇE,HAMZAÇEBİ SEVİM,Enginar (Cynara scolymus) Yaprağı Ekstraktı İlave Edilen Sardalya (Sardina pilchardus) Balığı Kadınbudu Köftelerinin Raf Ömrünün Belirlenmesi,19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,12.09.2017 15.09.2017, Sinop, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • GÜNDÜZ HATİCE,ÖZTÜRK FATMA,HAMZAÇEBİ SEVİM,Su Ürünleri Kaynaklı Zoonozlar,19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,12.09.2017 15.09.2017, Sinop, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,UĞURAL BAHADIR,The Use of Bacteriophage in Seafood Product,VIII. International Symposium on Ecology And Environmental Problems,04.10.2017 07.10.2017, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 04.10.2017
 • ÖZTÜRK FATMA,GÜNDÜZ HATİCE,DEMİR NURGÜL,HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,UĞURAL BAHADIR,The Determination of Antibiotic Susceptibility of Staphylacoccus aureus Isolated from Seafood,VIII. International Symposium on Ecology And Environmental Problems,04.10.2017 07.10.2017, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 04.10.2017
 • Öztürk F., Gündüz H.,Hamzaçebi S., Sürengil G.,The Effects of Alginate Films Involving Pomegranate Peel Extract on the Microbial Quality of Mackerel Fillets and the Development of L. monocytogenes,XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation,12.09.2017 15.09.2017, Edirne, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • Gündüz H., Öztürk F., Hamzaçebi S., Ünver A., Akpınar M. D.,The Use of Essentıal Oıls as Antımıcrobıal Substancesin Seafood,1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants,10-12 Mayıs, Konya, Türkiye, 2017
 • Öztürk F., Gündüz H., Hamzaçebi S., Sürengil G., Ünver A., Akpınar M.D.,The Antimicrobial Effect of Pomegranate Peel, Apple Peel and Artichoke Leaf Extract,1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants, Konya, Türkiye, 2017
 • Gündüz H., Öztürk F. ,The Importance of Vibrio vulnificus in Seafood,FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,3-5 Kasım, Antalya, Türkiye, 2016
 • Öztürk F., Hamzaçebi S., Gündüz, H., Akpınar M. D.,The Supply of Omega-3 Fatty Acıds and the Sustainable of Source,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Eylül, İzmir, Türkiye, 2016
 • Öztürk, F., Gündüz, H.,Balık tazeliğinin belirlenmesinde biyosensör kullanımı,Türkiye 12. Gıda Kongresi,05-07 Ekim , Edirne, Türkiye, 2016
 • Öztürk F., Gündüz, H.,Yüksek basınç teknolojisi ve su ürünlerinde kullanımı,Türkiye 12. Gıda kongresi,05-07 Ekim , Edirne, Türkiye, 2016
 • Akpınar M. D. Hamzaçebi S.,Serezli, R., Gündüz, H., ,Preservation of natural stocks and sustainability of water products,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 HAZİRAN, İzmir, Türkiye, 2016
 • Hamzaçebi S., Öztürk F., Akpınar M. D., Gündüz, H.,The Sustainability Of Algae,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Haziran, İzmir, Türkiye, 2016
 • Gündüz, H., Öztürk F., Hamzaçebi S., Akpınar M. D.,Assessment Of Seafood Processing Waste,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Haziran, İzmir, Türkiye, 2016
 • Işık, H., Aras Hisar, Ş., Alçiçek Z.,The use of high pressure technology in processing of seafood product,5 th International Winberg Conference,12-17 EKİM, Saint Petersburg, Rusya, 2015
 • Ünver A., Hamzaçebi S., Akpınar M D., Öztürk F., Gündüz H. ,Cure Comes from The Water “Chlorella and Spirulina",1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants,10.05.2017 12.05.2017, Konya, Türkiye
 • Hamzaçebi S., Öztürk F., Gündüz H.,The Importance Of Carnation (Szygıum aromaticum) and Castor Oil (Rıcınus communıs L.),1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants,10.05.2017 12.05.2017, Konya, Türkiye
 • Hamzaçebi S., Akpınar M. D., Ünver A., Öztürk F., Gündüz H.,Macro Algae: Healthy from Sea,1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants,10.05.2017 12.05.2017, Konya, Türkiye
 • Işık H.,Aras Hisar Ş.,Ayvaz Z.,The use of ultrasound technology in food industry,5 th International Winberg Conference,12.10.2015 17.10.2015, Saint Petersburg, Rusya Federasyonu
 • Farklı Yoğunluktaki Ses Dalgalarının Vakum Ambalajlamış Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatının Rengine ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi (Proje kodu: 114R109), Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, ( 59.892,12),1.6.2016
 • Farklı karışımlarla tuzlanarak sıvı tütsülenmiş ve vakum ambalajlanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarında oluşan değişimlerin raf ömrü süresince incelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,27.10.2015
 • Farklı yoğunluktaki ultrasonun vakum ambalajlanmış sardalya (Sardina pilchardus) balığının bazı kalite kriterleri üzerine etkisi (Proje kodu: FYL-2014-379), Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,28.8.2015

ÇALIŞMA ALANLARI

 • <<Su Ürünleri İ̇şleme Teknolojileri>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön