AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
 • Doktora KTÜ - BALIKCILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Master KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENST. - SU ÜRÜNLERİ
 • Üniversite KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ - SU ÜRÜNLERİ
 • KORAL SERKAN,Kıran Altan,Doğu Karadeniz Bölgesi’nden avlanan deniz salyangozunun (Rapana venosa Valenciennes, 1846) et verimi ve besin kompozisyonundaki mevsimsel değişim, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2017, 34, 47 56
 • KORAL SERKAN,Süleyman Bahtiyar,Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Kara Midyenin Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819 Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonundaki Değişiminin Belirlenmesi, Yunus Araştırma Bülteni, 2016, 16, 243 253
 • ÇAĞLAK EMRE,KORAL SERKAN,KARSLI BARIŞ,THE EFFECT OF DEPURATION ON BACTERIAS MINERALMATTERS FATTY ACIDS AND AMINO ACIDS IN CARPETSHELL RUDITAPES DECUSSATUS LINNAEUS 1758 ANDTHE EVALUATION OF QUALITY INDEXES IN TERMS OFHUMAN HEALTH, Fresenius Environmental Bulletin, 2016, 25, 6172 6183
 • KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,YAVUZ FATİH,ŞEN YUSUF EMRAH,QUALITY CHANGES OF SPOTLESS SHAD DURING STORAGE AT DIFFERENT CONDITIONS, Italian Journal of Food Science, 2016, 28, 230 247
 • KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,BAŞÇINAR NADİR,KÖSE SEVİM,Quality changes and shelf life of cultured and wild hot smoked Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus at refrigerated 4 1 C conditions, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2016, 25, 1021 1033
 • ÇAĞLAK EMRE,KARSLI BARIŞ,KORAL SERKAN,Effects of different processing techniques on the carpet shell Ruditapes decussatus Linnaeus 1758, Journal of Food Safety and Food Quality, 2015, 66, 141 148
 • KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,EVALUATION OF BIOGENIC AMINE DEVELOPMENT OF ANCHOVY Engraulis encrasicolus MUSCLE COMPARED TO ITS QUALITY CHANGES AT DIFFERENT CHILLING CONDITIONS, Journal of Food and Health Science, 2015, 1, 150 165
 • ERDEM MEHMET EMİN,KORAL SERKAN,Işıdan Sedef,DIFFERENT PACKAGING METHODS EFFECTS ON SENSORY QUALITY AND CHEMICAL CRITERIA OF MARINATED SHAD Alosa immaculata B 1838, Italian Jouranl of Food Sciences, 2015, 27, 330 335
 • KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,BAŞÇINAR NADİR,KÖSE SEVİM,Quality Changes and Shelf Life of Cultured and Wild Hot Smoked Mediterranean Horse Mackerel Trachurus mediterraneus Steindachner 1868 at Frozen Storage 20 2 C, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2015, 15, 495 504
 • KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,Andrej Scavnicar,Drago Kocar,Matevz Pompe,KÖSE SEVİM,Investigation of the contents of biogenic amines and some food safety parameters of various commercially salted fish products, Food Control, 2013, 32, 597 606
 • TUFAN BEKİR,KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,The Variations in Proximate Chemical Composition and Fatty Acid Profile in Different Parts of the Thornback Ray Raja clavata Caught from Black Sea Turkey, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2013, 22, 83 95
 • KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,The Effect of Filleting and Ice Application on the Quality and Safety of Atlantic Bonito Sarda sarda at Refrigerated Storage, International Journal of Food Science & Technology, 2012, 47, 210 220
 • KÖSE SEVİM,KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,matevz pompe,Andrej Scavnicar,Drago Kocar,Biogenic amine contents of Commerially Processed Traditional Fish Products Originated From European Countries and Turkey, European Food Resarch Technology, 2012, 235, 669 683
 • TUFAN BEKİR,KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,Changes during fishing season in the fat content and fatty acid profile of edible muscle liver and gonads of anchovy Engraulis encrasicolus caught in the Turkish Black Sea, International Journal of Food Science & Technology, 2011, 46, 800 810
 • KÖSE SEVİM,KAKLIKKAYA NEŞE,KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,BURUK CELAL KURTULUŞ,AYDIN FARUK,Commercial test kits and the determination of histamine in traditional ethnic fish products evaluation against an EU accepted HPLC method, Food Chemistry, 2011, 125, 1490 1497
 • KÖSE SEVİM,KORAL SERKAN,ÖZOĞUL YEŞİM,TUFAN BEKİR,Fatty acid profile and proximate composition of Pacific Mullet Mugil so iuy caught in Black Sea, International Journal of Food Science and Technology, 2010, 45, 1594 1602
 • KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,TUFAN BEKİR,The Effect of Storage Temperature on the Chemical and Sensorial Quality of Hot Smoked Atlantic Bonito Sarda sarda Bloch 1838 Packed in Aluminium Foil, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2010, 10, 439 443
 • KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,TUFAN BEKİR,Investigating the Quality Changes of Raw and Hot Smoked Garfish Belone belone euxini Günther 1866 at Ambient and Refrigerated Temperatures, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2009, 9, 53 58
 • KORAL SERKAN,Süleyman Bahtiyar,Doğu Karadeniz’deki Kara Midyenin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Amino Asit ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi, Yunus Araştırma Bülteni, 17, 17 28
 • KORAL SERKAN,Ramazan Başkurt,Altan Kıran,Bahtiyar Süleyman,Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kara Midye Mytilus galloprovincialis ve Deniz Salyangozundaki Rapana venosa Pestisit Türlerinin ve Miktarlarının Mevsimsel Olarak Karşılaştırılması,18 Su Ürünleri Sempozyumu,01.09.2015 04.09.2015, İzmir, TÜRKİYE, 01.09.2015
 • KORAL SERKAN,Müstakim Koçali,Altan Kıran,Bahtiyar Süleyman,Farklı Tuzlama ve Depolama Yöntemlerinin Hamsi Engraulis encrasicolus Balığının Besin Değeri Değişimine Etkisinin Belirlenmesi,18 Su Ürünleri Sempozyumu (Makale olarak yayınlandı),01.09.2015 04.09.2015, İzmir, TÜRKİYE, 01.09.2015
 • KOSE SEVİM, KORAL SERKAN, POMPE MATEVZ, KOÇAR DRAGO, TUFAN BEKİR, YAYLI NURETTİN, BORAN MUHAMMET, SCAVNİCAR,Türkiye deki geleneksel yöntemlerle işlenmiş balık ürünlerinde biyojenik amin miktarlarının araştırılması,KROMOTOGRAFİ KONGRESİ (Makale olarak yayınlandı),26.09.2009 29.09.2009, TÜRKİYE, 29.09.2009
 • KOSE SEVİM, KAKLIKAYA NESE, KORAL SERKAN, TUFAN BEKİR, GENÇ SELDA, BURUK KURTULUŞ, AYDIN FARUK,Comparison of seven commercial test kits and HPLC analytical methods for application to salted and fermented fish products,Recent Advances in Food Analysis (RAFA conference) (Makale olarak yayınlandı),07.11.2007 09.11.2007, 09.11.2007
 • KOSE SEVİM, KAKLIKAYA NESE, KORAL SERKAN, TUFAN BEKİR, GENÇ SELDA, BURUK, KURTULUŞ, AYDIN FARUK,Investigating Some Quality Parameters of Salted and Fermented Fish Products of Eu and Turkish Origin in Relation to Food Safet,Recent Advances in Food Analysis (RAFA conference) (Makale olarak yayınlandı),07.11.2007 09.11.2007, 09.11.2007
 • KOSE SEVİM, ÜZEN FEZA, TUFAN BEKİR, KORAL SERKAN, GENÇ SELDA, YAŞAR AHMET,Investigating Some Quality Parameters of Several Traditional Fish Products in Relation to Food Safety,59th Pacific Fisheries Technologists Conference,03.02.2009 06.02.2008
 • ERDEM MEHMET EMİN, KORAL SERKAN, TUFAN ALİ, YAZICILAR YUNUS EMRE,Rize Halkı Balık Tüketim Alışkanlığı ve Tütsülenmiş Alabalığa Bakış Açıları,15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum,01.07.2009 04.07.2009, TÜRKİYE
 • ERDEM MEHMET EMİN, KORAL SERKAN, ŞENER MURAT, YILDIRIM CİHAN,Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan İşleme Fabrikaları ve Genel Özellikleri,15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum,01.07.2009 04.07.2009, TÜRKİYE
 • ÜSTÜNDAĞ ERDAL, KAYIŞ ŞEVKİ, ŞAHİN ATASARAL SEBNEM, ŞAHİN AHMET, KORAL SERKAN, YANDI İLHAN,Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitiminin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi,15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı,01.07.2009 04.07.2009, TÜRKİYE
 • KÖSE SEVİM,KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,Determining the quality changes of salted anchovies produced from previously frozen raw material for a year,World Seafood Congres 2015, Grismby,06.09.2015 09.09.2015, Grismby, İNGİLTERE
 • KORAL SERKAN,TUFAN BEKİR,BAŞÇINAR NADİR,KÖSE SEVİM,Quality Changes and Shelf Life of Cultured and Wild Hot Smoked Mediterranean Horse Mackerel Trachurus mediterraneus Steindachner 1868 at Frozen Storage 20 2,International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Makaleye dönüştürüldü),25.09.2014 27.09.2014, Trabzon, TÜRKİYE
 • KORAL SERKAN,KÖSE SEVİM,Comparison of Quality Changes and Biogenic Amine Contents of Dry Salted Bonito at Different Storage Temperatures and to Identify the Effect of Salt Ratio and Using Previously Frozen Raw Material on the Storage Quality,International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,25.09.2014 27.09.2014, Trabzon, TÜRKİYE
 • GOZLER AHMET MUTLU, ENGIN SEMIH, KORAL SERKAN, ŞAHIM CEMALETTIN, AĞIRBAŞ ERTUGRUL,Doğu Karadenizde 2004 Yılı Avlanma Sezonunda Avlanan Pasifik Kefali Mugil so iuy Basilewski 1885 nin Bazı Populasyon Parametreleri,XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale,01.09.2005 04.07.2005, TÜRKİYE
 • TUFAN BEKIR, KOSE SEVIM, KORAL SERKAN, AYAYDIN ISMAIL,Taze balık sevkiyatında alternatif bir yöntemin denenmesi ve normal yöntemlerle karşılaştırılması,XIV. Su ürünleri Sempozyumu,04.09.2007 07.07.2007, TÜRKİYE
 • TUFAN BEKIR, KOSE SEVIM, KORAL SERKAN, ŞİRİN CANER,Doğu Karadeniz bölgesinde üretilen balık unu ve balık yağının biyokimyasal ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi,15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,01.07.2009 04.07.2009, TÜRKİYE
 • KORAL SERKAN, KOSE SEVIM, TUFAN BEKIR,Tütsülenmiş Palamut Sarda sarda Bloch Balığının Oda ve Buzdolabı Koşullarında Kalite Değişimlerinin İşlenmemiş Örneklerle Karşılaştırılması,15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum (Makale olarak yayınlandı),01.07.2009 04.07.2009, TÜRKİYE
 • KARSLI BARIŞ,ÇAĞLAK EMRE,KORAL SERKAN,The Effect of Depuration on Amino Acid Composition in Carpet Shell Ruditapes decussatus Linnaesus 1758,International Conference on Marine Science & Aquaculture (Makale olarak yayınlandı),17.03.2015 19.03.2015, Kota Kinabalu, MALEZYA
 • ERDEM MEHMET EMIN, KORAL SERKAN, KAYIS SEVKI, ÇEBİ HAKAN, KESKİN İRFAN,Trabzon İlinde Avlanan Hamsi Balıklarında Engraulis encrasicholus Toplam Mezofil Bakteri ve Bazı Patojen Mikroorganizmaların Bulaşma Kaynaklarının Araştırılması,1. Ulusal Hamsi Çalıştayı: Sürdürülebilir Balıkçılık,15.06.2010 16.06.2010, TÜRKİYE
 • ÇAĞLAK EMRE, ŞİŞMANLAR ALTINKAYA ELİF, KARSLI BARIS, KORAL SERKAN, ÇAĞLAK SEVDA,Dumanlanmış Vatoz Balığının Kalite Değişimleri Üzerine Bir Araştırma,16. Su Ürünleri Sempozyumu,25.10.2011 27.10.2011, TÜRKİYE
 • TUFAN BEKIR, KORAL SERKAN, KOSE SEVIM,Doğu Karadeniz Bölgesinde Ticari Olarak Avcılığı Yapılan Mezgit Merlangius merlangus euxinus Normdan 1840 Balığının Et Karaciğer ve Gonadındaki Yağ asidi Kompozisyonun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi,16. Su Ürünleri Sempozyumu,25.10.2011 27.10.2011, TÜRKİYE
 • ÇAĞLAK EMRE, KARSLI BARIS, KORAL SERKAN, MUEZZINOGLU N,Kara midye Mytilus galloprovinciallis Lamarck 1819 Ürününde Depürasyon Arıtım Süresinin Mineral Maddeler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi,First International Biology Congress in Kyrgyzstan (Makale olarak yayınlandı),24.09.2012 26.09.2012
 • TUFAN BEKIR, KORAL SERKAN, KOSE SEVIM,The Variations in Proximate Content and Fatty Acid Profile in Different Parts of the Thornback Ray Raja clavata caught from Black Sea Turkey,V. Internatiolan Conference ‘’Aquaculture&Fishery (Makale olarak yayınlandı),24.09.2012 26.09.2012
 • ÇAĞLAK EMRE,KORAL SERKAN,KARSLI BARIŞ,The Effect of Depuration on Heavy Metals in Carpet Shell Ruditapes decussatus Linnaesus 1758,International Conference on Marine Science & Aquaculture (Makale olarak yayınlandı),17.03.2015 19.03.2015, Kota Kinabalu, MALEZYA
 • KARSLI BARIŞ,ÇAĞLAK EMRE,KORAL SERKAN,Kidonya Venus verrucosa Linnaeus 1758 nın Yağ Asidi İçeriğine Depurasyon Süresinin Etkisi,18. Su Ürünleri Sempozyumu,01.09.2015 04.09.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • KORAL SERKAN,KARSLI BARIŞ,ÇAĞLAK EMRE,The Effect of Depuration on Fatty Acids Composition in Carpet Shell Ruditapes decussatus Linnaesus 1758,International Conference on Marine Science & Aquaculture (Makale olarak yayınlandı),17.03.2015 19.03.2015, Kota Kinabalu, MALEZYA
 • KOSE SEVIM, YAYLI NURETTIN, YASAR AHMET, KORAL SERKAN, POMPE MATEVZ, TUFAN BEKIR, SCAVCINAR ANDRE,Geleneksel Su Ürünlerinde Nitrosamin Miktarlarının Araştırılması,Kromatografi Kongresi,26.09.2009 29.06.2010, TÜRKİYE
 • ÇAĞLAK EMRE, ŞİŞMANLAR ALTINKAYA ELİF, KARSLI BARIS, KORAL SERKAN, ÇAĞLAK SEVDA,Zeytinyağı ve Çörek Otu Yağı İle Tuzlanmış Havuz Balığının Carasius carasius Kalite Değişimleri Üzerine Bir Araştırma,16. Su Ürünleri Sempozyumu,25.10.2011 27.10.2011, TÜRKİYE
 • KORAL SERKAN, TUFAN BEKIR, KOSE SEVIM,Taze Hamsi Balığının Buzdolabı Koşullarında Buz Ekleyerek ve Su Buz Karışımı Kullanarak Muhafazasının Kalite Değişimleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi,16. Su Ürünleri Sempozyumu (Makale olarak yayınlandı),25.10.2011 27.10.2011, TÜRKİYE
 • KOSE SEVIM, CAN GAMZE, KORAL SERKAN,A survey to investigate the knowledge of young generation in Turkey relating to health aspects of fish consumption,56thPacific Fisheries Technologists Meeting,20.02.2005 23.02.2005
 • KOSE SEVIM, KORAL SERKAN, KAKLIKKAYA NESE, BURUK CELAL KURTULUS, TUFAN BEKIR, AYDIN FARUK, KARAIBRAHIMOGLU Y,Investigating suitability of commercial histamine test kits for monitoring histamine in traditional fish products,FT Conference 2009 Aquatic Food Products Division (Makale olarak yayınlandı),05.06.2009 10.06.2009
 • KOSE SEVIM, KORAL SERKAN, POMPE MATEVZ, TUFAN BEKIR, SCAVCNAR ANDRE,Biogenic amine contents of traditional fish products of European and Turkish origin,2nd International congress on seafood technology (Makale olarak yayınlandı)),10.05.2010 13.05.2010
 • KORAL SERKAN,Ağırbaş Dilber Onay,DETERMINATION OF SUITABILITY AND NUTRITIONAL PROPERTIES OF LAKERDA MADE FROM THE CULTURED RUSSIAN STURGEON ACİPENSER GUELDENSTAEDTİİ BRANDT AND RATZENBURG 1833,VII International Scientific Agriculture Symposium ''Agrosym 2016'',06.10.2016 09.10.2016, Saray Bosna, BOSNA HERSEK
 • Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Kara Midye Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819 ve Deniz Salyangozunun Rapana venosa Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (17500),15.12.2016
 • UniEuroFish Strenghtening the UNIversity as Driver of the Socio economic and Environmental Sustainability in the Process of EUROpean Harmonization of the FISHery Sector, Eğitmen, Avrupa Birliği Destekli Proje, Eğitmen, (280000),15.10.2016
 • Ülkemizde Ekonomik Değeri Olan Çift Kabuklu Yumuşakçalardan Akivades Tapes decussatus ve Kidonya Venus verrucosa Türlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal İçeriğine Arıtım Süresinin Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (15.700),15.1.2016
 • Rize Üniversitesi Merkezi Laboratuar Altyapı Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6.000.000,00),14.6.2015
 • Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Su Ürünlerinde Biyojenik amin ve nitrosaminlerin belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (92000),15.7.2012
 • PESCALEX 2 9 language EL EN ES FR HU PL NO TR Galician Provision of online blEnded learning VOLL learning moduleS for aqACulture Lifelong Learning Programme Leargas, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (4000),25.2.2011
 • Traditional United Europe Food EU 6th Frame Program Integrated Project TRUEFOOD Proje no 016264 , Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (85.000),10.5.2010
 • Doğu Karadeniz Kıyısal Ekosisteminde Fitoplankton Biyomas ve Pigment Kompozisyonunun HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (25.000),15.3.2010
 • Tütsülenerek Vakum Paketlenen Levrek Balıklarında Dicentrarchus labrax Kalite Değişimlerinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (8.750),25.1.2010
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen bazı balıklarda yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (70.000),15.1.2010
 • Ülkemizde avlanan bazı balıkların tütsülenerek depolanmasında meydana gelen kalite değişimleri ve raf ömrünün araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3000),15.7.2006
 • Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Belirlenmesi, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (225000)
 • Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki İzmarit Balığının Spicara smaris Linnaeus 1758 Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15000)
 • Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Kara Midye Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819 ve Deniz Salyangozundan Rapana venosa İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarında Antibiyotik Direncinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (15000)
 • Su Ürünleri Fakültesi Kapalı Devre Akvaryum Sisteminin Kurulması Ve Karadeniz Araştırma Gemisinin Örnekleme Özelliklerinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (282964)
 • Midye ve Salyangoz Dokularındaki Ağır Metallerin Biyoelverişliliği İn Vitro Sindirim Modeli İle İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (24999)
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 • Turkish Journal of Zoology
 • Turkish Joural of Fisheries and Aquatic Sciences
 • Journal of Food and Health Sciences
 • Yunus Araştırma Bülteni
 • Determination of the Some Quality Criteria and Shelf Life of Different Cooking Methods Aplied Anchovies Engrulis encrasicolus Stored at Refrigerated 4 1 C Conditions, Yardımcı editör,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön