AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,Activity of the Digestive Protease, Chymotrypsin, in Larvae of the Cultured Sharpsnout Sea Bream (Diplodus puntazzo) , 2008
 • Öztürk F., Hamzaçebi S., Gündüz, H., Akpınar M. D.,The Supply of Omega-3 Fatty Acıds and the Sustainable of Source,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Eylül, İzmir, Türkiye, 2016
 • Hamzaçebi S., Öztürk F., Akpınar M. D., Gündüz, H.,The Sustainability Of Algae,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 HAZİRAN, İzmir, Türkiye, 2016
 • Gündüz, H., Öztürk F., Hamzaçebi S., Akpınar M. D.,Assessment Of Seafood Processing Waste,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 HAZİRAN, İzmir, Türkiye, 2016
 • Saniye Türk Çulha, Fatma Rabia Karaduman, Hakkı Dereli, Mehmet Çulha, Hasan Barış Özalp, Sevim Hamzaçebi, Mustafa Alparslan,Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa, Gmelin 1788) Biyokimyasal Kompozisyonu (Marmara Denizi),Sinop,6-9 mayıs, Sinop, Türkiye, 2015
 • Hamzaçebi S,USES OF NATURAL PIGMENTATION SOURCES IN FISH COLOURING,Faba 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,25-27 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2014
 • Hamzaçebi S,Mikroalglerin Balık Yemlerinde Doğal Pigment Kaynağı Olarak Kullanımı,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,24-26 Mayıs, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Hamzaçebi S,Sparidae familyasına ait bazı alternatif balık türlerinin üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Hamzaçebi S,SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KAPALI DEVRE SİSTEMLER VE YÖNETİMİ,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi,14-17 Kasım, Antakya, Türkiye, 2012
 • Hamzaçebi S,Kapalı Devre Sistemde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği,3. Alabalık Sempozyumu,24-26 Mayıs, Kastamonu, Türkiye, 2013
 • Hamzaçebi S,Düşük Tuzlulukta Yeraltı Suyu Kullanılarak Kapalı Devre Sistemde Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Yavrularının Büyütülmesi Üzerine Bir Çalışma,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Kapalı Devre Sistemde Sarıkuyruk (Seriola dumerilii) Balığı Üretimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Sarıağız Balığının (Argyrosomus regius) Kapalı Devre Sistemde Temel Yetiştiricilik Performansının Araştırılması ve Beslenme Gereksiniminin Tespiti, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Kontrollü Koşullarda Octopus vulgaris (ahtapot) Yetiştiriciliği, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Ortak Biyolojik Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı, 2012-FMBP-04, BAP, Araştırmacı, (259583,70),1.1.2013
 • Kontrollü koşullarda Ahtapot (Octopus vulgaris) yetiştiriciliği üzerine araştırma., Hamzaçebi S, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Akuvatur Su Ürünleri A.Ş., Mühendis, Tam Zamanlı, 1.5.1998 - 18.9.2009

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
 • Su Ürünleri

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön