AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,Activity of the Digestive Protease Chymotrypsin in Larvae of the Cultured Sharpsnout Sea Bream Diplodus puntazzo, Israeli Journal of Aquaculture - BAMIGDEH, 2008, 60, 82 88
 • süzer cüneyt,HAMZAÇEBİ SEVİM,ÇOBAN DENİZ,kamacı okan,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,alpbaz atilla,Digestive enzyme activities in larvae of sharpsnout seabream Diplodus puntazzo, Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 2007, 148, 470 477
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,ÖZTÜRK FATMA,AKPINAR M DİLCAN,GÜNDÜZ HATİCE,THE SUSTAINABILITY OF ALGAE,MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA AQUACULTURE 2016,02.06.2016 04.06.2016, iZMİR, TÜRKİYE, 02.06.2016
 • TAN SANİYE,HAMZAÇEBİ SEVİM,AKPINAR M DİLCAN,DUYMAZ TUBA,Algae new Favourite of eco friendly Desings,FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,03.11.2016 05.11.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • ÖZTÜRK FATMA,HAMZAÇEBİ SEVİM,AKPINAR M DİLCAN,Kurutulmuş su ürünlerinde ışınlama teknolojisinin kullanımı,I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi,21.04.2016 23.04.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 21.04.2016
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,ÖZTÜRK FATMA,AKPINAR M DİLCAN,Alglerin gıda kaynağı olarak kullanımı,I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi,21.04.2016 23.04.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 21.04.2016
 • AKPINAR M DİLCAN,HAMZAÇEBİ SEVİM,ÖZTÜRK FATMA,Sushi ve gıda güvenliği,I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi,21.04.2016 23.04.2016, ANTALYA, 21.04.2016
 • ÖZTÜRK FATMA,HAMZAÇEBİ SEVİM,GÜNDÜZ HATİCE,AKPINAR M DİLCAN,The Supply of Omega 3 Fatty Acıdsand the Sustainable of Source,MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA AQUACULTURE 2016,02.06.2016 04.06.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 02.06.2016
 • GÜNDÜZ HATİCE,ÖZTÜRK FATMA,HAMZAÇEBİ SEVİM,AKPINAR M DİLCAN,ASSESSMENT OF SEAFOOD PROCESSING WASTE,MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA AQUACULTURE 2016,02.06.2016 04.06.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 02.06.2016
 • Akpınar M Dilcan,HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,GÜNDÜZ HATİCE,PRESERVATION OF NATURAL STOCKS AND SUSTAINABILITY OF WATER PRODUCTS,MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA AQUACULTURE 2016,02.06.2016 04.06.2016, İzmir, TÜRKİYE, 02.06.2016
 • DUYMAZ TUBA,HAMZAÇEBİ SEVİM,TAN SANİYE,AKPINAR M DİLCAN,Modern photobioreactör desings used for microalgae production,FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,03.11.2016 05.11.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,AKPINAR M DİLCAN,DUYMAZ TUBA,TAN SANİYE,Biofloc Technology in aquaculture,FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,03.11.2016 05.11.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • SEREZLİ RAMAZAN,HAMZAÇEBİ SEVİM,KURTOĞLU İ ZEKİ,KÜÇÜKAĞTAŞ ABİDİN,The importance of polyculture in sustainable aquaculture,MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA AQUACULTURE 2016,02.06.2016 04.06.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 02.06.2016
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,KURTOĞLU İ ZEKİ,KÜÇÜKAĞTAŞ ABİDİN,The İmportance of the aquaponics system in terms of sustainability and urban life,MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA AQUACULTURE 2016,02.06.2016 04.06.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 02.06.2016
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,ALPARSLAN MUSTAFA,Jeotermal Enerjinin Sürdürülebilir Akuakültür Sistemlerinde Kullanımı,sempozyum,28.05.2015 30.05.2015, 28.05.2015
 • ALPARSLAN MUSTAFA,HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,Ege ve Akdeniz Kıyılarındaki Termik Santrallerin Ekoloji ye Etkileri,sempozyum,28.05.2015 30.05.2015, 28.05.2015
 • ALPARSLAN MUSTAFA,HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,EGE VE AKDENİZ KIYILARINDAKİ TERMİK SANTRALLERİN EKOLOJİYE ETKİLERİ,1. Uluslararası Avrasya enerji sorunları sempozyumu,28.05.2015 30.05.2015, İzmir, TÜRKİYE, 01.12.2015
 • HAMZAÇEBİ SEVİM,SEREZLİ RAMAZAN,ALPARSLAN MUSTAFA,JEOTERMAL ENERJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKUAKÜLTÜR SİSTEMLERİNDE KULLANIMI,1. uluslararası Avrasya enerji sorunları sempozyumu,28.05.2015 30.05.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 01.12.2015
 • Öztürk F., Hamzaçebi S., Gündüz, H., Akpınar M. D.,The Supply of Omega-3 Fatty Acıds and the Sustainable of Source,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Eylül, İzmir, Türkiye, 2016
 • Hamzaçebi S., Öztürk F., Akpınar M. D., Gündüz, H.,The Sustainability Of Algae,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Haziran, İzmir, Türkiye, 2016
 • Gündüz, H., Öztürk F., Hamzaçebi S., Akpınar M. D.,Assessment Of Seafood Processing Waste,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Haziran, İzmir, Türkiye, 2016
 • Saniye Türk Çulha, Fatma Rabia Karaduman, Hakkı Dereli, Mehmet Çulha, Hasan Barış Özalp, Sevim Hamzaçebi, Mustafa Alparslan,Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa, Gmelin 1788) Biyokimyasal Kompozisyonu (Marmara Denizi),Sinop,6-9 mayıs, Sinop, Türkiye, 2015
 • Hamzaçebi S,USES OF NATURAL PIGMENTATION SOURCES IN FISH COLOURING,Faba 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,25-27 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2014
 • Hamzaçebi S,Mikroalglerin Balık Yemlerinde Doğal Pigment Kaynağı Olarak Kullanımı,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,24-26 Mayıs, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Hamzaçebi S,Sparidae familyasına ait bazı alternatif balık türlerinin üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Hamzaçebi S,SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KAPALI DEVRE SİSTEMLER VE YÖNETİMİ,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi,14-17 Kasım, Antakya, Türkiye, 2012
 • Hamzaçebi S,Kapalı Devre Sistemde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği,3. Alabalık Sempozyumu,24-26 Mayıs, Kastamonu, Türkiye, 2013
 • Hamzaçebi S,Düşük Tuzlulukta Yeraltı Suyu Kullanılarak Kapalı Devre Sistemde Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Yavrularının Büyütülmesi Üzerine Bir Çalışma,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Sarıağız Balığının Argyrosomus regius Kapalı Devre Sistemde Temel Yetiştiricilik Performansının Araştırılması ve Beslenme Gereksiniminin Tespiti, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (44413),10.9.2015
 • Kapalı Devre Sistemde Sarıkuyruk Seriola dumerilii Balığı Üretimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (49666),6.8.2015
 • Kapalı Devre Sistemde Sarıkuyruk (Seriola dumerilii) Balığı Üretimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Sarıağız Balığının (Argyrosomus regius) Kapalı Devre Sistemde Temel Yetiştiricilik Performansının Araştırılması ve Beslenme Gereksiniminin Tespiti, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Kontrollü Koşullarda Octopus vulgaris (ahtapot) Yetiştiriciliği, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Ortak Biyolojik Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı, 2012-FMBP-04, BAP, Araştırmacı, (259583,70),1.1.2013
 • Akuvatur Su Ürünleri A.Ş., Mükendis, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2009

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
 • Su Ürünleri

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön