ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN FAKÜLTESİ - BİYOLOJİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN FAKÜLTESİ - BİYOLOJİ
 • Distribution of aquatic oligochaetes (Annelida, Clitellata) of high-elevation lakes in the Eastern Black Sea Range of Turkey, Turk J Zool, 2012, 1, 59-74
 • Sömek H,Karagöl’ün (Dağ Gölü, İzmir-Türkiye) Alg Florası ve Çevresel Koşullarının Mevsimsel Değişimi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 2009, 26, 121-128
 • Sömek H,A Case Report: Algal Bloom of Microcystis aeruginosa in a Drinking-Water Body, Eğirdir Lake, Turkey , Turkish Journal of Fisheries and Aq uatic Sciences, 2008, 1, 177-179
 • Sömek H,Bozalan Gölü’nün (Menemen-İzmir) Biyolojik Çeşitliliği Hakkında Bir Ön Araştırma, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi , 2006, 23, 291-294
 • Sömek H,Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2005, 1, 26-32
 • Sömek H,Distribution Patterns of Aquatic Oligochaetes (Annelida, Clitellata) in the Eastern Black Sea Range of Turkey,XI. International Symposium on Aquatic Oligochaeta, Antalya, 2009
 • Sömek H,Batı Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Göllerin Fitoplanktonu Hakkında Bir Ön Araştırma,II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Sinop, 2006
 • Sömek H,Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri,XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,01-04 Eylül 2005, 2005
 • Sömek H,Kuzey Kııbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Göletlerinin Fitoplanktonu Üzerine İlk Notlar,XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, 2003
 • 1, (12.6.2014), (Distribution of aquatic oligochaetes (Annelida, Clitellata) of high-elevation lakes in the eastern Black Sea Range of Turkey)
 • Madra Çayı (Balıkesir)’nın AB Su Çerçeve Direktifine Göre Diyatome Toplulukları Kullanılarak Ekolojik Durumunun Belirlenmesi , Araştırmacı, 115Y030, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (60000),1.1.2017
 • Adıgüzel Baraj Gölü'nün (Güney-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2011
 • Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2009
 • Tahtalı Baraj Gölü?nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2009
 • Tahtalı Baraj Gölü'nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Tahtalı Baraj Gölü'nde Biyomanipülasyon ve seyreltme Projesi , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Kemer Baraj Gölü'nün (Aydın) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Tahtalı Baraj Gölü'nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Uludağ (Bursa)'daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2005
 • Batı Karadeniz Bölgesindeki Göllerin Limnolojik Yönden İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2004
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki Tatlısuların Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2003
 • Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2002
 • Gönen Çayı'nın (Balıkesir) Limnofaunası, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Saklıgöl (Honaz, Denizli), Karagöl (Bozkurt, Denizli) ve Kartal Gölü'nün (Beyağaç, Denizli) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Ekoloji, 2013
 • Ekoloji, 2012
 • Ekoloji, 2011
 • UBYT Yayın Teşvik Programı,2012
 • UBYT Yayın Teşvik Programı,2009
 • TV-Radyo Programı, A Haber Canlı Yayın, Konuşmacı, İzmir, 2012
 • Sempozyum, III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu , Kurul üyesi, İzmir, 2008

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön