AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ankara Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü Ankara Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi
 • Öztürk F,Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata) ve Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax) Vibriosis ve Pasteurellosiz'in araştırılması, online mikrobiyoloji dergisi, 2003, 01, 54-58
 • Öztürk F,Balıklarda probiyotik kullanımı, online mikrobiyoloji dergisi, 2004, 01, 31-35
 • Öztürk F., Hamzaçebi S., Gündüz, H., Akpınar M. D.,The Supply of Omega-3 Fatty Acıds and the Sustainable of Source,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Eylül, İzmir, Türkiye, 2016
 • Öztürk, F., Gündüz, H.,Balık tazeliğinin belirlenmesinde biyosensör kullanımı,Türkiye 12. Gıda Kongresi,05-07 Ekim , Edirne, Türkiye, 2016
 • Öztürk F., Gündüz, H.,Yüksek basınç teknolojisi ve su ürünlerinde kullanımı,Türkiye 12. Gıda kongresi,05-07 Ekim , Edirne, Türkiye, 2016
 • Hamzaçebi S., Öztürk F., Akpınar M. D., Gündüz, H.,The Sustainability Of Algae,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Haziran, İzmir, Türkiye, 2016
 • Gündüz, H., Öztürk F., Hamzaçebi S., Akpınar M. D.,Assessment Of Seafood Processing Waste,Middle East And Central Asia Aquaculture ,02-04 Haziran, İzmir, Türkiye, 2016
 • Öztürk F,Effect of novobiocin, acriflavin and cefixime-tellurite on inhibition of cohabitant flora for the isolation of Escherichia coli O157:H7 serotype.,,12-16 ağustos, ankara, türkiye, 2000
 • Öztürk F,Escherichia coli O157:H7 izolasyonunda sıcaklığın etkisi. ,XII. Biyoteknoloji Kongresi, ,17-19 eylül, balıkesir, türkiye, 2001
 • Öztürk F,Tuz Adaptasyonunun E. coli O157:H7'nin Tuz Direncine Etkisi.,Uluslararası Gıda Teknolojileri Kongresi,03-06 kasım , antalya, türkiye, 2010
 • Elma Kabuğu Ekstraktı İlave Edilen Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum,1792) Balığı Kadınbudu Köftelerinin Raf Ömrünün Belirlenmesi, Yürütücü, 2014-I-TEZ-27, BAP, Yürütücü, (5.000),1.1.2015
 • Farklı balık türlerinden hazırlanan çorbaların bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi, Yürütücü, 2013-3-FMBP-29, BAP, Yürütücü, (40.000),1.1.2015
 • Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) ve Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Filetolarından Üretilen Balık Salam ı ve İk i Fark lı Antioksidan İlavesi ile Raf Öm rünün İncelenm esi, Yürütücü, 2013-T1-FMBP-08, BAP, Yürütücü, (5.000),1.1.2015
 • Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax) Probiyotik Kullanımının Büyümeye ve Bakteriyel İnfeksiyonlara Etkisi, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (8.000),1.1.2006
 • Elma Kabuğu Ekstraktı İlave Edilen Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum,1792) Balığı Kadınbudu Köftelerinin Raf Ömrünün Belirlenmesi, Öztürk F, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, Tamamlanmış
 • Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) ve Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Filetolarından Üretilen Balık Salamı ve İki Farklı Antioksidan İlavesi ile Raf Ömrünün İncelenmesi, Öztürk F, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, Tamamlanmış
 • DEDEMEN , HİJYEN DANIŞMANI, Yarı Zamanlı, 2.9.2002 - 28.6.2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, gıda mikrobiyolojisi uygulama kursu, Eğiticilik, ankara üniversitesi, 2003

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
 • Su Ürünleri

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön