AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Sinop Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yeiştiriciliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Temel Bilimleri A.B.D.
 • Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi
 • TÜRK ÇULHA S,Yabanlı M, Baki B,Yozukmaz A,Heavy metals in tissues of scorpionfish (Scorpaena porcus) caught from Black Sea (Turkey) and potential risks to human health, Environmental Science and Pollution Research, 2016, 1, 1-2
 • TÜRK ÇULHA S, Dereli H, Karaduman F R, Çulha M,Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey), Environmental Science and Pollution Research, 2016, 1, 1-14
 • Dereli H, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Özalp B H, Tekinay AA,Reproduction and population structure of the sea cucumber Holothuria tubulosa in the Dardanelles Strait, Turkey, Mediterranean Marine Science, 2016, 17, 47-55
 • Gündoğdu A, TÜRK ÇULHA S, Koçbaş F, Çulha M,Heavy Metal Concentrations in Several Fish Species Taken from the Fish Market in Sinop (Black Sea), Pakistan Journal of Zoology, 2016, 1, 1-8
 • Çulha M, Bat L, TÜRK ÇULHA S, Çelik M Y,Benthic mollusk composition of some facies in the upper-infralittoral zone of the southern Black Sea, Turkey, Turkish Journal of Zoology, 2010, 34, 523-532
 • TÜRK ÇULHA S, Koçbaş F, Gündoğdu A, Baki B, Çulha M, Topçuoğlu S,The Seasonal Distribution of Heavy Metals in Mussel Sample from Yalova in the Marmara Sea, 2008-2009, Environmental Monitoring and Assessment, 2011, 183, 525-529
 • TÜRK ÇULHA S,Su Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyoindikatör Türler, Denizden Merhaba, 2014, 1, 16-17
 • Çelik MY, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Duman MB, Keskinbalta MA,Seasonal Changes in Biochemical Composition of The Common Cockle (Cerastoderma edule), From The Marmara Sea, TURKEY, International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2013, 1, 74-78
 • Çulha M, Bat L, TÜRK ÇULHA S,On the Presence of Melarhape neritoides (Linnaeus, 1758) (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) in the Sinop Peninsula (Central Black Sea, Turkey), The Journal of Applied Biological Sciences, 2007, 2, 41-43
 • Bat L, Gündoğdu A, Yardım Ö, Zoral T, TÜRK ÇULHA S,Sinop İli İç Liman Bölgesindeki Zooplankton ve Bazı Ekonomik Balıklarda Ağır Metal Düzeyleri, SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi, 2006, 1, 21-24
 • TÜRK ÇULHA S, Çelik MY, Çulha M, Karayücel İ, Gündoğdu A,The Trace Elements in the Raft Cultivated Mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) from Sinop Peninsula, in the Southern Black Sea, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2008, 7, 1632-1637
 • Gündoğdu A, Yardım Ö, Bat L, TÜRK ÇULHA S,Accumulation Of Zinc In Liver and Muscle Tissues Of Rainbow trout (Onchorhycus mykiss Walbaum 1792), Fresenius Environmental Bulletin, 2009, 18, 40-44
 • Çelik MY, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Yıldız H, Acarlı S, Çelik İ, Çelik P,Comparative study on biochemical composition of some edible marine molluscs at Canakkale coasts, Turkey, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 2014, 43, 601-606
 • Saniye Türk Çulha, Ayşe Gündoğdu, Mehmet Çulha,Orta Karadeniz (Sinop) Bölgesinde Avlanılan Dikenli Vatoz Balığının (Raja clavata) Dokularındaki Ağır Metal Seviyeleri,Girne,20-23 ekim, Girne, Kıbrıs, 2008
 • Ayşe Gündoğdu, Saniye Türk Çulha, Fatma Koçbaş, Mehmet Çulha,Sinop Kıyılarından Yakalanan Ekonomik Öneme Sahip Dört Balığın Dokularındaki Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması (Karadeniz),Nevşehir,28-30 nisan, Nevşehir, Türkiye, 2015
 • Saniye Türk Çulha, Fatma Rabia Karaduman, Hakkı Dereli, Mehmet Çulha, Hasan Barış Özalp, Sevim Hamzaçebi, Mustafa Alparslan,Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa, Gmelin 1788) Biyokimyasal Kompozisyonu (Marmara Denizi),Sinop,6-9 mayıs, Sinop, Türkiye, 2015
 • Saniye Türk Çulha, Fatma Rabia Karaduman, Kamil Emre Barış, Ayşe Gündoğdu,Sığacık Körfezindeki Bazı Nütrient Parametre Değerlerinin İncelenmesi,İzmir,1-4 Eylül , İzmir, Türkiye, 2015
 • Çulha M, Bat L, Çulha ST, Gargacı A,Sinop Yarımadası (Orta Karadeniz) Sert Substratumlarında Yer Alan Bazı Mollusk Türleri,Turkish Journal of Aquatıc Life,MAYIS 2007, Antalya, TÜRKİYE, 2007
 • Alparslan M, Çulha ST, Aksoy F, Özalp HB,Concept of environment, health and energy systems in Turkey.,Energ Issues and Solutions,24.05.2013, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 26.05.2013
 • Çulha M, Erik G, Çulha ST, Çelik MY, Öksüz İ,Kastamonu (Abana, Çatalzeytin) ve Sinop (Ayancık, Türkeli) İllerinin Denizel Yumuşakça (Mollusk) Türleri,II. Ulusal Malakoloji Kongresi,08.10.2008, Adana, Türkiye, 10.10.2008
 • Alparslan M, Çulha ST, Aksoy F, Barış KE,Marine Life and Offshore Energy.,Energy Issues and Solutions,24.05.2013, Bosna and Herzegovina, BOSNA HERSEK, 26.05.2013
 • Çulha ST, Koçbaş F, Gündoğdu A, Çulha M,Heavy Metal Levels In Marine Algae From The Black Sea, Marmara Sea and Mediterranean Sea.,40. CIESM Kongresi,29.10.2013, Fransa, Marsilya, 01.11.2013
 • Çulha ST, Yabanlı M, Baki B,Sinop ve Kastamonu (İnebolu) Bölgesinden Avlanan İskorpit Balığının (Scorpaena porcus, Linne., 1758) Dokularındaki Ağır Metal Seviyeleri,FABA,30.05.2013, Erzurum, TÜRKİYE, 01.06.2013
 • Çulha M, Ergen Z, Öztürk B, Çulha ST,Sinop Yarımadası ve Civarı (Orta Karadeniz) Denizel Prosobranchia (Gastropoda-Mollusca) Türleri,XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,01.09.2005, Çanakkale, TÜRKİYE, 04.09.2005
 • Çulha ST, Bat L, Çulha M, Efendioğlu A, Andaç M, Batı B,Heavy Metal Levels in some Fish and Mollusca from Sinop Peninsula of the Southern Black Sea, Turkey,38. CIESM Kongresi,06.05.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 10.05.2007
 • Çulha ST, Koçbaş F, Gündoğdu A, Topçuoğlu S, Çulha M,Heavy Metal Levels in Macroalgae from Sınop in The Black Sea,39. CIESM Kongresi,10.05.2010, Venedik, İTALYA, 14.05.2010
 • Çulha M, Çulha ST, Çelik MY,Orta Karadeniz (Sinop Yarımadası) Sahillerinin Üst-İnfralittoral Zonunda Yer Alan Bazı Fasieslere Ait Mollusk Türleri,XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,04.09.2007, Muğla, TÜRKİYE, 07.09.2007
 • Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri, Balıklarda İz Element Analizleri, S:189-238, Nobel Yayın Dağıtım, 2010
 • (4.8.2016), (Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey))
 • 10, (2.10.2010), (Heavy Metal Levels In Marine Algae From The Black Sea, Marmara Sea and Mediterranean Sea)
 • 4, (29.6.2012), (The seasonal distribution of heavy metals in Mussel sample from Yalova in the Marmara Sea, 2008–2009.)
 • 9, (12.12.2012), (The trace elements in the raft cultivated mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) From Sinop Penınsula, In The Southern Black Sea.)
 • 76, (27.1.2010), (The trace elements in the raft cultivated mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) from Sinop Peninsula, in the southern Black Sea.)
 • 29, (16.12.2013), (The seasonal distribution of heavy metals in mussel sample from Yalova in the Marmara Sea, 2008–2009)
 • 10, (20.12.2011), (The trace elements in the raft cultivated mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) from Sinop Peninsula, in the southern Black Sea.)
 • Demirköprü Baraj Gölünün Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi , Yürütücü, 2015-TYL-FEBE-0022, BAP, Yürütücü, (494492),1.1.2016
 • Madra Çayı (Balıkesir)’nın AB Su Çerçeve Direktifine Göre Diyatome Toplulukları Kullanılarak Ekolojik Durumunun Belirlenmesi , Araştırmacı, 115Y030, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (60000),1.1.2017
 • Çandarlı Körfezi’nde (Aliağa, Yenişakran) Dağılım Gösteren Bentik Yumuşakça (Moullsuca) Türleri İle Syngnathidae Familyasına Ait Yumurta ve Larva (İhtiyoplankton) Faunasının Biyo-Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi , Araştırmacı, 2013-1-FMBP-02, BAP, Araştırmacı, (25862),1.1.2015
 • İKÇÜ- MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI ALTYAPI PROJESİ, Araştırmacı, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, (8000000),1.1.2016
 • Sinop ve Civarında Sediment Dip Balığı ve Omurgasız Hayvanlarda Bazı İz Element Seviyeleri, Araştırmacı, S.104, BAP, Araştırmacı, (3500),1.1.2006
 • Ildır Koyu’nda Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri, Yürütücü, 2014-1-TEZ-44, BAP, Yürütücü, (4900),1.1.2015
 • Açık Denizde Batırılmış Uzun Halat Sisteminde Yetiştirilen Midyeler İle Doğal Ortamdan Toplanan Midyelerdeki İz Element Seviyelerinin Tespiti ve Karşılaştırılması, Bursiyer, 108Y335, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (25000),1.1.2010
 • Marmara Denizinden Toplanan Bazı Ekonomik Mollusk Türlerindeki Ağır Metal İçerikleri ÇOMÜ BAP-063, Araştırmacı, 63, BAP, Araştırmacı, (15000),1.1.2013
 • Marmara Denizinden Örneklenen Bazı Mollusk Türlerinin Biyokimyasal ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ÇOMÜ BAP-062, Araştırmacı, 062, BAP, Araştırmacı, (15000),1.1.2013
 • Kuzey Ege Denizi Blenniid Türleri ve Dağılımları, Araştırmacı, 2013-1-FMBP-10, BAP, Araştırmacı, (31000),1.1.2015
 • Ortak Biyolojik Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı, 2012-FMBP-04, BAP, Araştırmacı, (259583,70),1.1.2013
 • Çanakkale Boğazından Örneklenen Deniz Hıyarının (Holothuria Tubulosa) Biyokimyasal Ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü, 113Y003, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (29546),1.1.2014
 • Sinop-Sarıkum Gölünün Hidrolojik, Ekolojik ve Biyolojik Yönden İncelenmesi, Araştırmacı, S.092, BAP, Araştırmacı, (3600),1.1.2006
 • SIĞACIK KÖRFEZİNDEKİ BAZI NÜTRİENT PARAMETRE DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ, Yürütücü, 2013-1-FMBP-08, BAP, Yürütücü, (30997,97),1.1.2014
 • African Journal of Microbiology (AJMR)
 • Environmental Monitoring and Assessment (EMAS)
 • Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
 • Indian Journal of Geo-Marine Sciences (IJMS)
 • Aquacultural Engineering (AQUE)
 • Walailak Journal of Science and Technology, 2015
 • Indian Journal of Geo-Marine Sciences (IJMS), 2013
 • Indian Journal of Geo-Marine Sciences (IJMS), 2013
 • Aquacultural Engineering, 2014
 • Walailak Journal of Science and Technology (WJST). , 2012
 • African Journal of Microbiology Research, 2011
 • Environmental Monitoring And Assessment, 2012
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014
 • Demirköprü Baraj Gölünün Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi , Saniye Türk Çulha, Mirati Erdoğuş, BAP, Devam eden
 • Ildır Koyu’nda Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri, Saniye Türk Çulha, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam eden
 • TÜBİTAK yayın ödülü,2011
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Üniversitede diğer idari görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO akademik kurul üyeliği
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Dekan Yardımcısı
 • İç Hastalıkları Mütehassısı, Sekreterlik, Tam Zamanlı, 1.11.1993 - 14.3.1994
 • Yrd. Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 24.2.2012
 • Araştırma bursu
 • Çalıştay, II.Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Katılımcı, Sinop, 2006
 • Sempozyum, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Muğla, 2007
 • Sempozyum, Ulusal Su Günleri, Katılımcı, Antalya, 2007
 • Kongre, VIII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Katılımcı, Girne, Kıbrıs, 2008
 • Kongre, II.Ulusal Malakoloj Kongresi, Katılımcı, Adana, 2008
 • Sempozyum, XV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Rize, 2009
 • Sempozyum, Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, Katılımcı, Mersin, 2010
 • Panel, Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Konuşmacı, İzmir Fuar Alanı, 2014
 • TV-Radyo Programı, Kanal D Haberler, Konuşmacı, İzmir, 2014
 • Çalıştay, III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Kurul üyesi, İzmir, 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Su Ürünleri
 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön