ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Su Ürünleri
 • Doktora Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Su Ürünleri
 • Doktora Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi
 • TÜRK ÇULHA SANİYE,ÇELİK MERYEM YEŞİM,KARADUMAN FATMA RABİA,DERELİ HAKKI,ÇULHA MEHMET,ÖZALP HASAN BARIŞ,HAMZAÇEBİ SEVİM,ALPARSLAN MUSTAFA,Influence of seasonal environmental changes on the biochemical composition of sea cucumber (Holothuria tubulosa Gmelin, 1791) in the Dardanelles Strait, Ukrainian Food Journal, 2017, 6, 291 301
 • TÜRK ÇULHA S, Dereli H, Karaduman F R, Çulha M,Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey), Environmental Science and Pollution Research, 2016, 1, 1-14
 • Dereli H, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Özalp B H, Tekinay AA,Reproduction and population structure of the sea cucumber Holothuria tubulosa in the Dardanelles Strait, Turkey, Mediterranean Marine Science, 2016, 17, 47-55
 • Gündoğdu A, TÜRK ÇULHA S, Koçbaş F, Çulha M,Heavy Metal Concentrations in Several Fish Species Taken from the Fish Market in Sinop (Black Sea), Pakistan Journal of Zoology, 2016, 1, 1-8
 • Çelik MY, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Yıldız H, Acarlı S, Çelik İ, Çelik P,Comparative study on biochemical composition of some edible marine molluscs at Canakkale coasts, Turkey, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 2014, 43, 601-606
 • Çelik MY, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Duman MB, Keskinbalta MA,Seasonal Changes in Biochemical Composition of The Common Cockle (Cerastoderma edule), From The Marmara Sea, TURKEY, International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2013, 1, 74-78
 • Çulha M, Şahin ME,Distribution and Ecology of Prosobranchia Gastropods (Mollusca) in the North Aegean Sea (Gulf of Edremit-Dardanelles)., CIESM, 2013, 40, 664
 • TÜRK ÇULHA S, Koçbaş F, Gündoğdu A, Baki B, Çulha M, Topçuoğlu S,The Seasonal Distribution of Heavy Metals in Mussel Sample from Yalova in the Marmara Sea, 2008-2009, Environmental Monitoring and Assessment, 2011, 183, 525-529
 • Ateş S, Gravili C, Göksan T, Çulha M,First record of Olindias phosphorica (Delle Chiale, 1841) (Hydrozoa, Olindiidae) from the Aegean Sea. , Mediterranean Marine Science, New Mediterranean Marine Biodiversity Records, Collective Articles, 2011, 12, 491-508
 • Eleftherıou A, Anagnostopoulou E, Ateş S, Cavas L, Çevik C, Bircan R, Çulha M, Göksan T, Gravili C, Turan C, Ergüden D, Yağlıoğlu D, Gıangrande A,NEW MEDİTERRANEAN BİODİVERSİTY RECORDS, MEDİTERRANEAN MARİNE SCİENCE, 2011, 12, 491-508
 • Çulha M, Bat L, TÜRK ÇULHA S, Çelik M Y,Benthic mollusk composition of some facies in the upper-infralittoral zone of the southern Black Sea, Turkey, Turkish Journal of Zoology, 2010, 34, 523-532
 • Gökkurt O, Bat L, Çulha M, Sezgin M,Orta Karadeniz (Sinop) Kıyıları Yumuşakça (Mollusca) Faunasındaki Mevsimsel Değişimler ve Kirlilikle İlişkisi, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları, VIII. Ulusal Kongresi, 2010, 24, 748-753
 • Çulha M, Bat L,The Vısıble Declıne of Lımpet, Patella caerulea Linnaeus, 1758, A Bıomonıtor Specıes, at The Sınop Penınsula and Vıcınıty (The Southern Black Sea,Turkey), Journal on Environmental Protection and Ecology (JEPE), 2010, 11, 1024-1030
 • Çulha M,The Presence of Teredo navalis Linnaeus, 1758 (Mollusca, Bivalvia, Teredinidae) in the Southern Black Sea, Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2010, 9, 1515-1518
 • Çulha M, Ergen Z, Bat L,NEW RECORDS FOR THE MOLLUSCA FAUNA OF THE BLACK SEA COASTS (SİNOP PENİNSULA) OF TURKEY: GİBBULA ADRİATİCA (PHİLİPPİ,1844) HYDROBİA ACUTA (DRAPARNAUD, 1805) MANGELİA COSTATA (DONOVAN, 1804), (GASTROPODA: TROCHİDAE, HYDROBİİDAE, CONİDAE), CLUB CONCHYLİA, 2009, 40, 28-32
 • Yardım Ö, Şendoğan E, Bat L, Sezgin M, Çulha M,Sarıkum Gölü (Sinop) Makrobentik Mollusca ve Crustacea Faunası, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 2008, 25, 301-309
 • Gürkan Ş, Çulha M,SİNOP YARIMADASI KIYISAL SULARINDA (GÜNEY KARADENİZ) BAZI SYNGNATHİD TÜRLERİNİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL DAĞILIMLARI, FisheriesSciences, 2008, 2, 536-544
 • TÜRK ÇULHA S, Çelik MY, Çulha M, Karayücel İ, Gündoğdu A,The Trace Elements in the Raft Cultivated Mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) from Sinop Peninsula, in the Southern Black Sea, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2008, 7, 1632-1637
 • Çulha M, Bat L, TÜRK ÇULHA S,On the Presence of Melarhape neritoides (Linnaeus, 1758) (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) in the Sinop Peninsula (Central Black Sea, Turkey), The Journal of Applied Biological Sciences, 2007, 2, 41-43
 • Çulha M,Sinop ve Civarında Dağılım Gösteren Prosobrachia (Gastropoda-Mollusca) Türlerinin Dağılımı ve Ekolojisi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004, 24, 150
 • Satılmıs HH, Gordina AD, Bat L, Bircan R, Çulha M, Akbulut M, Kıdeyş A,Seasonal Distribution of Fish Egss and Larvae off Sinop (the Southern Black Sea) in 1999-2000, Acta Oecologica, 2003, 24, 275-280
 • Bat L, Bilgin S, Gündoğdu A, Akbulut M, Çulha M,Individual and Combined Effects of Copper and Lead on the Marine Shrimp, Palaemon adspersus Rathke, 1837 (Decapoda : Palaemonidae), Turkish Journal of Marine Science, 2001, 7, 103 -117
 • Bat L, Akbulut M, Sezgin M, Çulha M,On the Occurrence of Niphargus valachicus Dobreanu & Manolache, 1933 (Amphipoda, Gammaridae) in the Western Black Sea Region of Turkey, Turkish Journal of Zoology, 2001, 25, 235 - 239
 • Bat L, Gündoğdu A, Akbulut M, Çulha M, Satılmış HH,Toxicity of Zinc and Lead to the Polychaete (Hediste diversicolor Müller 1776), Turkish Journal of Marine Science, 2001, 7, 71-84
 • Bat L, Akbulut M, Sezgin M, Çulha M,Effects of Sewage Pollution in the Structure of the Community of Ulva lactuca, Enteremorpha linza and Rocky Macrofauna in Dışliman of Sinop, Turkish Journal of Biology, 2000, 25, 93 -102
 • Bat L, Akbulut M, Çulha M, Gündoğdu A, Satılmıs HH,Effect of Temperature on the Toxicity of Zinc, Copper and Lead to the Freshwater Amphipod Gammarus pulex pulex (L., 1758), Turkish Journal of Zoology, 2000, 24, 409-415
 • Bat L, Akbulut M, Çulha M, Sezgin M,The Macrobenthic Fauna of Sırakaraağaçlar Stream flowing into the Black Sea at Akliman, Sinop, Turkish Journal of Marine Science, 2000, 6, 71-86
 • Bat L, Sezgin M, Gündoğdu A, Çulha M,Toxicity of Zinc, Copper and Lead to Idotea baltica (Crustacea, Isopoda), Turkish Journal of Biology, 1999, 23, 465 - 472
 • Bat L, Sezgin M, Gündoğdu A, Çulha M,Acute Toxicity of Zinc, Copper and Lead to Three Species of Marine Organisms from Sinop Peninsula, Black Sea, Turkish Journal of Biology, 1999, 23, 537 - 544
 • Bat L, Çulha M, Akbulut M, Gündoğdu A, Sezgin M,Toxicity of Zinc and Copper to the Hermit Crab Diogenes pugilator (Roux), Turkish Journal of Marine Science, 1998, 39-48
 • Çulha M,Ege Denizinde Kültüre Alınabilecek Alternatif Balık Türleri,Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1994, 90
 • Ayşe Gündoğdu, Saniye Türk Çulha, Fatma Koçbaş, Mehmet Çulha,Sinop Kıyılarından Yakalanan Ekonomik Öneme Sahip Dört Balığın Dokularındaki Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması (Karadeniz),Nevşehir,28-30 nisan, Nevşehir, Türkiye, 2015
 • Çulha ST, Koçbaş F, Gündoğdu A, Çulha M,Heavy Metal Levels In Marine Algae From The Black Sea, Marmara Sea and Mediterranean Sea.,40. CIESM Kongresi,29.10.2013, Fransa, Marsilya, 01.11.2013
 • Kolsal S, Ateş S, Çulha M,Cerithiidae and Trochiae species (Gastropoda, Mollusca) found on the soft bottom from the coastal waters in the Dardanelles (Turkey). MarCoastEcos 2012, International Conference on Marine and Coastal Ecosystems,,Tirana,25-28 April 2012, Tirana, Albania, 2012
 • Yıldız H, Acarlı S, Berber S, Çulha M, Vural P,TÜRKİYE ÇİFT KABUKLU SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE ÇANAKKALENİN YERİ VE ÖNEMİ,ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ,10-11 OCAK, ÇANAKKALE, Türkiye, 2011
 • Çulha ST, Koçbaş F, Gündoğdu A, Topçuoğlu S, Çulha M,Heavy Metal Levels in Macroalgae from Sınop in The Black Sea,39. CIESM Kongresi,10.05.2010, Venedik, İTALYA, 14.05.2010
 • Saniye Türk Çulha, Ayşe Gündoğdu, Mehmet Çulha,Orta Karadeniz (Sinop) Bölgesinde Avlanılan Dikenli Vatoz Balığının (Raja clavata) Dokularındaki Ağır Metal Seviyeleri,Girne,20-23 ekim, Girne, Kıbrıs, 2008
 • Çulha M, Erik G, Çulha ST, Çelik MY, Öksüz İ,Kastamonu (Abana, Çatalzeytin) ve Sinop (Ayancık, Türkeli) İllerinin Denizel Yumuşakça (Mollusk) Türleri,II. Ulusal Malakoloji Kongresi,08.10.2008, Adana, Türkiye, 10.10.2008
 • Çulha M, Bat L, Çulha ST, Gargacı A,Sinop Yarımadası (Orta Karadeniz) Sert Substratumlarında Yer Alan Bazı Mollusk Türleri,Turkish Journal of Aquatıc Life,MAYIS 2007, Antalya, TÜRKİYE, 2007
 • Çulha ST, Bat L, Çulha M, Efendioğlu A, Andaç M, Batı B,Heavy Metal Levels in some Fish and Mollusca from Sinop Peninsula of the Southern Black Sea, Turkey,38. CIESM Kongresi,06.05.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 10.05.2007
 • Çulha M, Çulha ST, Çelik MY,Orta Karadeniz (Sinop Yarımadası) Sahillerinin Üst-İnfralittoral Zonunda Yer Alan Bazı Fasieslere Ait Mollusk Türleri,XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,04.09.2007, Muğla, TÜRKİYE, 07.09.2007
 • Çulha M, Ergen Z, Öztürk B, Çulha ST,Sinop Yarımadası ve Civarı (Orta Karadeniz) Denizel Prosobranchia (Gastropoda-Mollusca) Türleri,XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,01.09.2005, Çanakkale, TÜRKİYE, 04.09.2005
 • Öztürk B, Çulha M, Ürkmez D,Sinop Yarımadası ve Civarının Bivalvia Faunası,I. Ulusal Malakoloji Kongresi,1 -3 Eylül 2004, İzmir, Türkiye, 2004
 • Kıdeyş A, Ünal E, Bat L, Akbulut M, Gündoğdu A, Çulha M, Gönlügür G,Meroplankton composition off Sinop Sinop (southern Black Sea in 1999-2000),Inter-Islamic Sciences and Technology Network on Oceanography; INOC-MPRH-IDB International Workshop on Marine Biodiversity in Muslim Countries,22-24 October 2001, Algiers, Algeria, 2001
 • Çulha M, Bat L, Akbuult M, Satılmıs HH,A Study On Some Macrobenthic Organisms of İçliman Region of Sinop Penınsula,TURKEY,SİNOP,20-22 Eylül 2000, SİNOP, TÜRKİYE, 2000
 • Akbulut M, Bat L, Çulha M, Satılmıs HH,Sarıkum Gölü (Sinop) Mollusk Faunası,Sinop Su Ürünleri Sempozyumu,20-22 Eylül 2000, Sinop, Türkiye, 2000
 • Çulha M, Bat L, Akbulut M, Satılmış HH,Sinop İli İçliman Mevkiinde Bulunan Bazı Makrobentik Organizmalar Üzerine Bir Çalışma,Sinop Su Ürünleri Sempozyumu,20-22 Eylül 2000, Sinop, Türkiye, 2000
 • Koru E, Ak İ, İşmen P, Çulha M, Genel Biyoloji-Su Ürünleri Laboratuvar Klavuzu, S:110, Üniversite Matbaası, 2011
 • (4.8.2016), (Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey))
 • 4, (29.6.2012), (The seasonal distribution of heavy metals in Mussel sample from Yalova in the Marmara Sea, 2008–2009.)
 • 10, (2.10.2010), (Heavy Metal Levels In Marine Algae From The Black Sea, Marmara Sea and Mediterranean Sea)
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesinin Kurulması, Araştırmacı, 213-2-FMBP-01, BAP, Araştırmacı, (39,857.60 ),1.1.2015
 • Çandarlı Körfezi'nde (Aliağa,Yenişakran) Dağılım Gösteren Bentik Yumuşakça (Mollusca) Türleri ile Syngnathidae Familyasına Ait Yumurta ve Larva (İhtiyoplankton) Faunasının Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü, 2013-1-FMBP-02 (İKÇÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ), BAP, Yürütücü, (25.862.00),1.1.2014
 • Çanakkale Boğazından Örneklenen Deniz Hıyarının (Holothuria Tubulosa) Biyokimyasal Ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü, 113Y003, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (29546),1.1.2014
 • SIĞACIK KÖRFEZİNDEKİ BAZI NÜTRİENT PARAMETRE DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ, Yürütücü, 2013-1-FMBP-08, BAP, Yürütücü, (30997,97),1.1.2014
 • Marmara Denizinden Toplanan Bazı Ekonomik Mollusk Türlerindeki Ağır Metal İçerikleri ÇOMÜ BAP-063, Araştırmacı, 63, BAP, Araştırmacı, (15000),1.1.2013
 • Marmara Denizinden Örneklenen Bazı Mollusk Türlerinin Biyokimyasal ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ÇOMÜ BAP-062, Araştırmacı, 062, BAP, Araştırmacı, (15000),1.1.2013
 • Ortak Biyolojik Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı, 2012-FMBP-04, BAP, Araştırmacı, (259583,70),1.1.2013
 • Kırım (Ukrayna) ve Sinop (Türkiye) kıyıları meiobentik kommunite yapılarının Türkiye’nin Karadeniz kıyıları Deniz Koruma Alanlarının (DKA) belirlenmesi kapsamında karşılaştırmalı araştırılması, Araştırmacı, 108Y340, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (240.000),1.1.2011
 • Comparative studies of meiobenthic community structure off Crimea (Ukraine) and Sinop (Turkey) with respect to identification of Marine Protected Areas (MPAs) in Turkish Black Sea, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2011
 • Açık Denizde Batırılmış Uzun Halat Sisteminde Yetiştirilen Midyeler İle Doğal Ortamdan Toplanan Midyelerdeki İz Element Seviyelerinin Tespiti ve Karşılaştırılması, Bursiyer, 108Y335, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (25000),1.1.2010
 • Sinop ve Civarında Sediment, Dip Balığı ve Omurgasız Hayvanlarda Bazı İz Element Düzeyleri, Araştırmacı, S.104, BAP, Araştırmacı,,1.1.2007
 • Sinop ve Civarında Sediment Dip Balığı ve Omurgasız Hayvanlarda Bazı İz Element Seviyeleri, Araştırmacı, S.104, BAP, Araştırmacı, (3500),1.1.2006
 • Orta Karadenizin Sinop Burnu Bölgesinin Biyokimyasal Dönüşüm Çalışmaları, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2002
 • Sinop İli İçliman Mevkiinde Bulunan Bazı Makrobentik Organizmalar Üzerine Bir Çalışma, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.1999
 • Sinop İli Dış limanındaki Ulva lactuca Türlerinin Organik Kirlenmeye Karşı Dağılımları, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.1999
 • Sinop İli Akliman Mevkiindeki Tatlı Su, Acı Su ve Denizel Ekosistemde Bulunan Bazı Organizmalar Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.1998
 • 1. Sinop Yarımadası Çevresindeki Balık Türlerinin Demonstrasyon Örneklerinin Hazırlanması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.1995
 • ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2014
 • ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2014
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2009
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2008
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2007
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2006
 • Çanakkale İli ve Edremit Körfezi Kıyılarının Sığ Sularında ( 0,5-1m ) Bulunan PROSOBRANCHIA (MOLLUSCA: GASTROPODA) Türleri ve Ekolojileri , Çulha M, Şahin ME, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Çandarlı Körfezi (Yenişakran-Aliağa)'nde Dağılım Gösteren Syngnathidae Familyasına Ait Yumurta ve Larvaların Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Çulha M, Tatarhan GE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Çandarlı Körfezi'nde (Aliağa,Yenişakran) Dağılım Gösteren Bentik Yumuşakça (Mollusca) Türleri , Çulha M, Aksoy Ö, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Çanakkale Boğazı Kıyısal Sularının(0-5m) Yumuşak Zeminlerinde Bulunan Prosobranchia (Mollusca):GASTROPODA Kommunite Yapısı , Çulha M, Kolsal S, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tamamlanmış
 • TUBİTAK Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri,2010
 • OMU Yurtdışı Bilimsel Yayınları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Teşvik Ödülü,2004
 • Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri,2004
 • Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,Bölüm Başkanı Yardımcısı
 • Sinop Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Enstitü Müdür Yardımcısı
 • Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (35. madde), Araş.Gör., Tam Zamanlı,
 • OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Araş.Gör., Tam Zamanlı,
 • Sinop Üniversitesi, Fen Bilim. Enst. Müdür Yrd., Tam Zamanlı,
 • Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Bşk.Yrd., Tam Zamanlı,
 • Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yard. Doç. Dr., Tam Zamanlı,
 • OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Yard. Doç. Dr., Tam Zamanlı,
 • OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Araş.Gör. Dr., Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
 • Su Ürünleri

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön