AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü Mustafa Kemal Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Mustafa Kemal Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi
 • ENGİN SEMİH,SEYHAN ÖZTÜRK DİLRUBA,A new species of Pomatoschistus (Teleostei, Gobiidae): the Mediterranean's smallest marine fish, Journal of Fish Biology, 2017, 91, 1208 -1223
 • SEYHAN DİLRUBA,IRMAK ERHAN,Fricke Ronald,Diplogrammus randalli (Pisces:Callionymidae), a new Lessepsian migrant recorded from the Mediterranean Sea., Mediterranean Marine Science, 2017, 18, 1 3
 • ENGİN SEMİH,ORUÇ ADNAN ÇAĞLAR,SEYHAN ÖZTÜRK DİLRUBA,IRMAK ERHAN,New records of Speleogobius trigloides Zander & Jelinek, 1976 and S. llorisi Kovačić, Ordines & Schliewen, 2016 (Osteichthyes: Gobiidae) in the Aegean Sea, Journal of Applied Ichthyology, 2017, 5, 1015-1017
 • ENGİN SEMİH,IRMAK ERHAN,SEYHAN DİLRUBA,AKDEMİR TOLGA,Keskin Arif Can,Gobiid fishes of the coastal zone of the Northeastern Aegean Sea, Marine Biodiversity, 2016
 • ENGİN SEMİH,IRMAK ERHAN,SEYHAN DİLRUBA,New record of the thermophilic Cephalopholis taeniops (Osteichthyes: Serranidae) in the Aegean Sea., Zoology in the Middle East, 2016, 62, 184 186
 • SEYHAN DİLRUBA,TURAN CEMAL,DNA Barcoding of Scombrid Species in the Turkish Marine Waters, Journal of Black Sea/ Mediterranean Environment, 2016, 22, 35 45
 • ENGİN SEMİH,SEYHAN DİLRUBA,AKDEMİR TOLGA,KESKİN ARİF CAN,New distribution data of the two cryptobenthic gobiid fishes (Gobiidae) from Turkish coasts, Journal of Black Sea/ Mediterranean Environment, 2016, 22, 110 118
 • ENGİN SEMİH,KESKİN ARİF CAN,AKDEMİR TOLGA,SEYHAN DİLRUBA,Occurrence and new geographical record of Striped Seabream Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) in the Turkish Coast of Black Sea, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2015, 15
 • IRMAK ERHAN,ENGİN SEMİH,SEYHAN DİLRUBA,ÖZDEN UĞUR,First record of the Slender Pony Fish, Equulites elongatus (Günher ,1874) (Osteichthyes: Leiognathidae) from the Turkish Coast of Levantine Sea, Zoology in the Middle East, 2015, 61, 386 388
 • ENGİN SEMİH,KESKİN ARİF CAN,AKDEMİR TOLGA,SEYHAN DİLRUBA,First record of the Buenia affinis Iljin, 1930 (Gobiidae) from the Aegean Sea and Sea of Marmara, Zoology in the Middle East, 2014, 60, 368 371
 • TURAN CEMAL,GÜRLEK MEVLÜT,YAĞLIOĞLU DENİZ,SEYHAN DİLRUBA,A new alien jellyfish species in the Mediterranean Sea- Aequorea globosa Eschscholtz, 182 (Cnidaria: Hydrozoa), Journal of Black Sea/ Mediterranean Environment, 2011, 17, 282 286
 • SEYHAN ÖZTÜRK DİLRUBA,ORUÇ ADNAN ÇAĞLAR,ENGİN SEMİH,Callionymid species of the Turkish Seas with a the third Lessepsian Migrant Record,XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation,12.09.2017 15.09.2017, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • ORUÇ ADNAN ÇAĞLAR,SEYHAN ÖZTÜRK DİLRUBA,ENGİN SEMİH,Morphological comparison of frequently misidentified two Mediterranean pipefish,XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation,12.09.2017 15.09.2017, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • SEYHAN ÖZTÜRK DİLRUBA,ORUÇ ADNAN ÇAĞLAR,ENGİN SEMİH,Distribution and Some Ecological Features of the Bath's goby Pomatoschistus bathi Miller, 1982 along the Turkish coasts,XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation,12.09.2017 15.09.2017, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • ORUÇ ADNAN ÇAĞLAR,ENGİN SEMİH,SEYHAN DİLRUBA,Balık biyo-çeşitliliğini belirlemede elektronik tam kapalı devre dalış teknolojilerinin (eCCR) kullanımı,19. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı,21.10.2015 23.10.2016, 21.10.2016
 • SEYHAN DİLRUBA,ENGİN SEMİH,Distribution, habitat preference and threats on rare Blenniid Fish Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) in the Southern Black Sea,Symposium on EuroAsian Biodiversity,23.05.2016 27.05.2016, 23.05.2016
 • ENGİN SEMİH,SEYHAN DİLRUBA,IRMAK ERHAN,Özden Uğur,Some ecological features and distribution of the Black Sea Endemic Cling Fish Diplecogaster euxinica Murgoci, 1964 (Gobiesocidae),Symposium on EuroAsian Biodiversity,23.05.2016 27.05.2016, 23.05.2016
 • IRMAK ERHAN,ÖZden Uğur,SEYHAN DİLRUBA,ENGİN SEMİH,Established population of lessepsian dragonet Synchiropus sechellensis Regan, 1908 (Callionymidae) in the Northern Levantine Coast,Symposium on EuroAsian Biodiversity,23.05.2016 27.05.2016, 23.05.2016
 • TURAN CEMAL,SEYHAN DİLRUBA,Phylogenetic relationship of the nine Scombrid species inferred from the mtDNA sequences analysis of COI,49th European Marine Biology Symposium,08.09.2014 12.09.2014, 08.09.2014
 • TURAN CEMAL,GÜRLEK MEVLÜT,ERGÜDEN DENİZ,SEYHAN DİLRUBA,Reyhaniye Asil NAdir,Uyan Ali,Microsatellite Loci For Atlantic Bonito Sarda sarda.,40th CIESM International Congress,28.10.2013 01.11.2013, 28.10.2013
 • GÜRLEK MEVLÜT,YAĞLIOĞLU DENİZ,Özbalcılar Burcu,ÖZCAN TAHİR,TURAN FUNDA,SEYHAN DİLRUBA,TURAN CEMAL,Lesepsiyen Kardinal Balığı Apogon quaketti (Gilchrist, 1903 (Apogonıdae))’nin Mide İçeriği Analizi,FABA,21.11.2012 24.11.2012, 24.11.2012
 • TURAN FUNDA,Gürağaç Rengin,SEYHAN DİLRUBA,TURAN CEMAL,Triploidy Induction By Combination Of Caffeine- Thermal Shock Threatments In The Trout,First National Workshop on Marine Biotechnology and Geneomics,24.05.2012 25.05.2012, TÜRKİYE, 25.05.2012
 • GÜRLEK MEVLÜT,YAĞLIOĞLU DENİZ,Özbalcılar Burcu,SEYHAN DİLRUBA,TURAN CEMAL,Stomach content analysis of Lesepsian Apogon quaketti Gilchrist 1903 (Apogonidae),International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA,21.11.2012 24.11.2012, 21.11.2012
 • SEYHAN DİLRUBA,ENGİN SEMİH,IRMAK ERHAN,Özden Uğur,Protection of Marine Biodiversity,Genomic workshop in Aquaculture,11.11.2015 13.11.2015, TÜRKİYE
 • IRMAK ERHAN,ENGİN SEMİH,Özden Uğur,SEYHAN DİLRUBA,AKDEMİR TOLGA,Lessepsian Apogonid species of Eastern Mediterranean and their distribution.,Ecology Symposium,06.05.2015 09.05.2015, TÜRKİYE
 • ENGİN SEMİH,IRMAK ERHAN,SEYHAN DİLRUBA,AKDEMİR TOLGA,Özden Uğur,The Endemic Gobiidae species and their distribution in Coastal Ecosystem of Southern Black Sea,Ecology Symposium,06.05.2015 09.05.2015, TÜRKİYE
 • Güney Karadeniz Kıyısal Ekosisteminde Kriptobentik ve Epibentik İhtiyofaunanın Belirlenmesi, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer,,30.3.2016
 • Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Pomatoschistus (Gobiidae, Cuvier, 1816) Cinsine ait Türlerin Moleküler Filogenisi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,1.6.2015
 • Türkiye Denizlerinde Bulunan Palamut Sarda sarda (Bloch, 1793) Popülasyonlarının Genetik Yapı Analizi, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer,,30.11.2013
 • Küresel İklim Değişikliği Sonunu Akdeniz’e Göç Eden Lesepsiyen Türlerin Stok Yoğunluğunun ve Endemik Türlere Olan Etkilerinin Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2012
 • Kıyısal Bölge Balık Biyoçeşitliliğini Görsel Sayım Yöntemiyle Belirlemede, Açık Devre (Scuba) İle Kapalı Devre (Rebreather) Dalış Sistemlerinin Verimliliğinin Karşılaştırılması, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı
 • Doğu Akdeniz’de Dağılım Gösteren Lesepsiyen Balıklar, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön