AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Deniz Biyolojisi
 • Doktora Ege Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Canlı Deniz Kaynakları ve Teknolojisi A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Canlı Deniz Kaynakları ve Teknolojisi A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi
 • Alparslan M,Determination of Some Nutritional Compositions of roe samples of the Edible Sea Urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) in the Dardanelles (Marmara Sea, Turkey). , Indian Journal of Medical Sciences, 2013, 002, 104-107
 • Alparslan M,The First Record of Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) (Anthozoa, Scleractinia) from the Marmara Sea, Turkish Journal of Zoology, 2011, 002, 701-705
 • Alparslan M,First Record of Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) (Anthozoa, Scleractinia) from the Marmara Sea, Turkish Journal of Zoology, 2011, 002, 701-705
 • Alparslan M,Comparison of fatty acid contents of wild and cultured rainbow trout Onchorhynhus mykiss in Turkey, Fisheries Science., 2007, 01, 1195-1198
 • Alparslan M,Protein and Radioactivity Levels of Patella coerulea Linnaeus Around Dardanelles., Equidosimetry, 2005, 002, 65-72
 • Alparslan M,Fatty acid composition of wild and cultivated gilthead seabream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). , European Journal of Lipid Science and Technology, 2003, 01, 104-107
 • Alparslan M,The research of protein and radioactivity levels of Patella coarulea Lınnaeus which is located around Urla., Fresenius environmental bulletin, 1997, 002, 550-559
 • Alparslan M,Investigations made during tourism season around Urla related to microbiological and physicochemical. , Fresenius environmental bulletin, 1995, 002, 545-549
 • Saniye Türk Çulha, Fatma Rabia Karaduman, Hakkı Dereli, Mehmet Çulha, Hasan Barış Özalp, Sevim Hamzaçebi, Mustafa Alparslan,Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa, Gmelin 1788) Biyokimyasal Kompozisyonu (Marmara Denizi),Sinop,6-9 mayıs, Sinop, Türkiye, 2015
 • Alparslan M,Candarlı Bay (Aliaga) Yenisakran Cost (Izmir, Aegean Sea) Syngnathidae Family Ichtyoplankton Compesition,Kıbrıs,24-27 Mart, Kıbrıs, Kıbrıs, 2013
 • Alparslan M,Mollusca Fauna of Candarlı Bay (Aliaga),The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus,24-27 Mart, Kıbrıs, Kıbrıs, 2013
 • Alparslan M,Investigation of the Biological and Economic Properties of Dunaliella sp. İsolated from the Çamaltı saltworks,Kıbrıs,24-27 Mart, Kıbrıs, Kıbrıs, 2013
 • Alparslan M,Concept of Environment, Health of and Energy Systems in Turkey,Sarajevo,24-26 Mayıs, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013
 • Alparslan M,Microalgae for Renewable Energy: Biodiesel production and Other Practices,Sarajevo,24-26 Mayıs, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013
 • Alparslan M,Marine Life and Offshore Energy. 4th International Symposium on Sustainable Development,Sarajevo,24-26 Mayıs, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013
 • Alparslan M, Çulha ST, Aksoy F, Özalp HB,Concept of environment, health and energy systems in Turkey.,Energ Issues and Solutions,24.05.2013, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 26.05.2013
 • Alparslan M, Çulha ST, Aksoy F, Barış KE,Marine Life and Offshore Energy.,Energy Issues and Solutions,24.05.2013, Bosna and Herzegovina, BOSNA HERSEK, 26.05.2013
 • Alparslan M,New Approaches To Marine Aquarium Systems,Sarajevo,31/06-01/07, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012
 • Alparslan M, İmportance in Education of Marine Aquariums and Nature History Museums,Bishkek- Kyrgyzistan,24-27 Eylül, Bishkek, Kyrgyzistan, 2012
 • Alparslan M,An Artificial Reef Research in the Dardanelles (Marmara Sea),Kıbrıs,4-9 Kasım, Kıbrıs, Türkiye, 2011
 • Alparslan M,Sea Aquariums, Natural History Museum and Environmental Awareness,Çanakkale,4-7 Ekim, Çanakkale, Türkiye, 2011
 • Alparslan M,The Ground Muddy Bog Benthic Macro Fauna Studies on the Dardanelles,Çanakkale,4-7 Ekim, Çanakkale, Türkiye, 2011
 • Alparslan M,In situ studies on scleractinian corals around the Çanakkale Strait (Marmara Sea). ,Kıbrıs,4-9 Kasım, Kıbrıs, Türkiye, 2011
 • Alparslan M,Anthozoan species in the Marmara Sea. ,Kıbrıs,7-8 Kasım, Kıbrıs, Türkiye, 2011
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesinin Kurulması, Araştırmacı, 213-2-FMBP-01, BAP, Araştırmacı, (39,857.60 ),1.1.2015
 • Çanakkale Boğazından Örneklenen Deniz Hıyarının (Holothuria Tubulosa) Biyokimyasal Ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü, 113Y003, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (29546),1.1.2014
 • Çanakkale 18 Mart Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler , Bölüm Başkanlığı, Tam Zamanlı,
 • Prof.Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 9.9.2011
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Smithsonians National Museum of Natural History Department of Invertebrate Zoology, Katılımcı, Washington , 2013

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön