AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
 • Doktora Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi A.B.D.
 • Lisansüstü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi
 • İLKYAZ AKIN TÜRKER,ŞENSURAT GENÇ TUĞÇE,DERELİ HAKKI,AYDIN CELALETTİN,Codends Selectivity for Bogue (Boops boops L., 1758) in the Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2017, 4, 3
 • KEBAPÇIOĞLU TURHAN,DERELİ HAKKI,New Mediterranean Biodiversity Records (November, 2016), MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, 2016, 17, 794 821
 • DERELİ HAKKI,DİNÇTÜRK EZGİ,Population structure and some growth properties of Gibel Carp (Carassius gibelio) in a mesotrophic lake, Notulae Scientia Biologicae, 2016, 8, 286 291
 • DERELİ HAKKI,AYDIN CELALETTİN,Selectivity of commercial and alternative codends for four species in the Eastern Mediterranean demersal trawl fishery, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2016, 16, 971-992
 • DERELİ HAKKI,ÇELİK REMZİ,SAYGI HÜLYA,TEKİNAY AHMET ADEM,A study on the sea food consumption and consumer preferences in Manisa Province, Yunus Araştırma Bülteni, 2016, 2016, 115 128
 • DERELİ HAKKI,AYDIN CELALETTİN,Belli Mahmut,KEBAPÇIOĞLU TURHAN,Özcan Akpınar İlkay,Şen Yusuf,Selectivity of commercial and experimental codends for the demersal trawl fishery of the deep-water rose shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846), in the Aegean Sea, Crustaceana, 2016, 89, 477 493
 • TÜRK ÇULHA S, Dereli H, Karaduman F R, Çulha M,Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey), Environmental Science and Pollution Research, 2016, 1, 1-14
 • Dereli H, TÜRK ÇULHA S, Çulha M, Özalp B H, Tekinay AA,Reproduction and population structure of the sea cucumber Holothuria tubulosa in the Dardanelles Strait, Turkey, Mediterranean Marine Science, 2016, 17, 47-55
 • DERELİ HAKKI,TOSUNOĞLU ZAFER,GÖNCÜOĞLU HURİYE,ÜNAL VAHDET,Catch per unit effort (CPUE) and catch composition of small scale fisheries in Gökova Bay, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2015, 32, 135 143
 • Keskin AC, Dereli H, Irmak E,First record of the red-spotted wrasse Lappanella fasciata (Cocco, 1833) (Labridae) in the Aegean Sea, Journal of Applied Ichthyology, 2014, 1, 1-2
 • Dereli H,Muğla İli su ürünleri potansiyeli ve ülkemiz su ürünleri üretimindeki yeri, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 2012, 43-49, 18-23
 • Dereli H,Muğla’da su ürünleri işleme tesisleri ve su ürünleri ihracatı, Muğla’da Tarım ve Gıda Dergisi, 2011, 3, 102-103
 • Dereli H, Erdem M,Spawning period and first maturity size of deep water rose shrimp (Parapenaeus longirostris) in the Aegean Sea, African Journal of Biotechnology, 2011, 10, 15407-15415
 • Büke E, Akpınar Z, Ayekin B, Dereli H,Fangri balığının (Pagrus pagrus L., 1758) yetiştiricilik koşullarındaki yumurta verimi ve larval yetiştiriciliği., E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2005, 3-4, 303-309
 • ŞENSURAT GENÇ TUĞÇE,AYDIN CELALETTİN,DERELİ HAKKI,Selectivity of conventional and turned meshes codend for the red mullet (Mullus barbatus) in the Eastern Mediterranean demersal trawl fishery,FABA2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science,03.11.2016 05.11.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 05.11.2016
 • Aydın, C., Ölçek Z.S., Dereli, H.,İzmir Körfezi Olta Balıkçılığı İçin Satışı Yapılan Canlı Yemler Üzerine Bir Araştırma,18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4,09, İzmir, Türkiye, 2015
 • Kasapoğlu, N., Gökçe, G., Dereli, H., Ölçek, Z.S., Erbay, M., Bal, H., Atılgan, E., Özcan Akpınar, İ., Mısır, D.S., Genç, Y., Kalıpçı, Ö., Erkan, S.,Işıkla Avcılığın Sürdürülebilir Balıkçılığa Etkileri,18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4,09, İzmir, Türkiye, 2015
 • Dereli, H., Tosunoğlu, Z., Göncüoğlu, H., Ünal, V., 2015,Gökova Körfezi Küçük Ölçekli Balıkçılığında Birim Çabaya Düşen Av Miktarı (CPUE) ve Av Kompozisyonu,18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4,09, İzmir, Türkiye, 2015
 • Saniye Türk Çulha, Fatma Rabia Karaduman, Hakkı Dereli, Mehmet Çulha, Hasan Barış Özalp, Sevim Hamzaçebi, Mustafa Alparslan,Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa, Gmelin 1788) Biyokimyasal Kompozisyonu (Marmara Denizi),Sinop,6-9 mayıs, Sinop, Türkiye, 2015
 • Kebapçıoğlu, T., Dereli, H.,Lesepsiyen balık türleri ve olası riskleri,,7-8,05, İstanbul, Türkiye, 2015
 • Aydın C, Kaykaç MH, Ulaş A, Özdemir Y, Dereli H,Alternative Bait in Line Fishery,FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science,25-27.09, Trabzon, Türkiye, 2014
 • Dereli H, Aydın C, Belli M,Selectivity of 40 mm Square and 44 mm and 50 mm Diamond Mesh Codends for Five Species in the Eastern Mediterranean,FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science,25-27.09, Trabzon, Türkiye, 2014
 • Cilbiz M, Dereli H, Çınar Ş,Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısındaki Kerevit (Astacus leptodactylus; Esch., 1823) Pinterlerinin, Eğirdir Gölü’ndeki Seçicilik Özelliklerinin ve Av Verimliliklerinin Araştırılması,Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı,29.04, Isparta, Türkiye, 2014
 • Dereli H, Belli M,Muğla İli Balıkçılık Filosunun Değişimi,17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,3-6.09, İstanbul, Türkiye, 2013
 • (4.8.2016), (Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey))
 • 3, (1.5.2016), (Spawning performance and larval rearing of red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under culture conditions)
 • 6, (10.11.2014), (First record of the red-spotted wrasse Lappanella fasciata (Cocco, 1833)(Labridae) in the Aegean Sea)
 • 138, (25.10.2014), (Spawning period and first maturity size of deep water rose shrimp (Parapenaeus longirostris) in the Aegean Sea)
 • 90, (11.5.2013), (Spawning period and first maturity size of deep water rose shrimp (Parapenaeus longirostris) in the Aegean Sea.)
 • 1, (29.11.2012), (Spawning performance and larval rearing of red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under culture conditions)
 • 3, (11.7.2012), (Spawning performance and larval rearing of red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under culture conditions)
 • 1, (1.4.2011), (Spawning performance and larval rearing of red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under culture conditions)
 • 1, (1.2.2008), (Spawning performance and larval rearing of red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under culture conditions)
 • Kültür Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Analizi:Muğla İli Örneği, Proje Danışmanı, 2014-1, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı, (20000),1.1.2016
 • Kare ve Rombik Gözlü Dip Trol Ağlarının Ege Denizi Uluslararası Sularındaki Hedef Türler İçin Boy Seçiciliğinin Araştırılması, Yürütücü, 2014-1-TEZ-43 , BAP, Yürütücü, (5000),1.1.2014
 • Beyşehir Gölü Milli Parkı Ekosistem Rehabilitasyon Projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (42850),1.1.2014
 • Çanakkale Boğazından Örneklenen Deniz Hıyarının (Holothuria Tubulosa) Biyokimyasal Ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü, 113Y003, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (29546),1.1.2014
 • Alternatif Balık Türleri Üretimi AR-GE Merkezi Fizibilite Etüdü, Araştırmacı, 2012-2, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, (59000),1.1.2013
 • İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisinin Oluşturulması , Araştırmacı, 2012-1, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, (25000),1.1.2013
 • Ortak Biyolojik Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı, 2012-FMBP-04, BAP, Araştırmacı, (259583,70),1.1.2013
 • Geleneksel Balıkçılıkta Kullanılan Av Araçlarının Dağılımı ve Etkinliği: Güney Ege, Araştırmacı, 2009/SÜF/016, BAP, Araştırmacı, (4500),1.1.2011
 • Sığacık Körfezi'nde Dip Trol Ağları İle Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)'nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özelliklerinin Araştırılması, Araştırmacı, 108Y102, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (21317),1.1.2009
 • Dip Trol Ağlarında Farklı Torba Tasarımları İle Ticari Türlerde Boy Seçiciliğinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, 2007/BIL/004, BAP, Araştırmacı, (5000),1.1.2008
 • Levrek ve Çipuraya Alternatif Deniz Balığı Türlerinin Yetiştiricilik Potansiyellerinin Araştırılması, Araştırmacı, 2001-1, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (800000),1.1.2003
 • Kapalı ve Yarı Kapalı Koylarda Ağ Kafeslerde Yapılan Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinin, Deniz Tabanında (Bentikte) Yarattığı Çevresel Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Araştırmacı, 2000-1, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (200000),1.1.2000
 • Evaluation of the Charter Fishing in the Aegean Sea: Socio-Economic and Ecological Aspects (Ege Denizi’nde Tur Tekneleri İle Yapılan Amatör Balıkçılığın Sosyoekonomik ve Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi), Yürütücü, 2016-GAP-SUÜF-0008, BAP, Yürütücü, (11027,058)
 • Işıkla Avcılığın Sürdürülebilir Balıkçılığa Etkisi, Araştırmacı, TAGEM/HAYSUD/2015/A11/P-02/8, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (270000)
 • Demirköprü Baraj Gölü'nde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği ve Seçiciliklerinin Geliştirilmesi, Yürütücü, TÜBİTAK-TOVAG 214O632, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (53100)
 • Demirköprü Baraj Gölü’ndeki Yayın Balığı (Siluris Glanis L., 1758)’nın Avcılığı Ve Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Yürütücü, 2015-ÖDL-SUÜF-0003, BAP, Yürütücü, (15.064,8 TL)
 • Marmara Gölü'nde (Manisa) Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği ve Seçiciklerinin Araştırılması, Yürütücü, 2014-GAP-SUÜF-0007, BAP, Yürütücü, (26482,77 TL)
 • İKÇÜ-Merkez Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi, Araştırmacı, 2013-1, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, (8000000)
 • Yunus Araştırma Bülteni, 2017
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2016
 • Journal of Maritime and Marine Sciences, 2016
 • Journal of Agricultural Science and Technology, 2013
 • Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2013
 • Cahiers de Bilogie Marine
 • Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences
 • Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
 • SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • DEMİRKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ'NDE SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) TÜRÜ İÇİN KULLANILAN UZATMA AĞLARININ AV VERİMLİLİĞİ VE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ, YUSUF ŞEN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ege Denizi uluslararası suları demersal trol balıkçılığında Fas Mercanı (Dentex maroccanus), derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris) ve istavrit (Trachurus trachurus) için rombik ve kare gözlü torbaların boy seçiciliği, MAHMUT BELLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beyşehir gölü'nde gümüşi havuz balığının (Carassius gibelio bloch, 1782)bazı populasyon özellikleri ve biyoekolojik durumunun belirlenmesi, EZGİ DİNÇTÜRK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Manisa ili su ürünleri tüketim ve tercihleri üzerine bir araştırma, REMZİ ÇELİK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Üniversitede diğer idari görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Üniversitede diğer akademik görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Üniversitede diğer akademik görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Bölüm Başkanı
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO akademik kurul üyeliği
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Üniversitede diğer akademik görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Üniversitede diğer akademik görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Dekan Yardımcısı
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi), Su Ürünleri Yüksek Mühendisi, Tam Zamanlı, 4.5.2004 - 27.4.2012
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisi, Tam Zamanlı, 6.3.2001 - 3.5.2004
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Laborant, Tam Zamanlı, 5.1.1995 - 5.3.2001
 • Course of Tools for Monitoring and Surveillance in Fisheries Control Systems
 • Course of Methodologies for Fisheries Stock Assessment in the Mediterranean
 • Çalıştay, III. Balık Besleme ve YemTeknolojisi Çalıştayı, Kurul üyesi, İZMİR, 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
 • Su Ürünleri
 • <<Balıkçılık Yönetimi>>
 • <<Avlama Teknolojileri>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön