Fakülte Hakkında

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un EK 128. Maddesi hükmünce kurulmuştur.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 3 Bölüm altında 7 Anabilim Dalından meydana gelmektedir.

Bölümleri ve Anabilim Dalları;
1. Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü (Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı)
2. Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü (Yetiştiricilik Anabilim Dalı, Hastalıklar Anabilim Dalı)
3. Su Ürünleri Avlama ve işleme Teknolojisi Bölümü (Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı) şeklindedir.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi lisans ve lisansüstü eğitim programlarına 2012-2013 yılında başlamıştır.
Lisans eğitimi; 4 yıllık temel su ürünleri bilgileri ve su ürünleri mühendisliği eğitimi içermektedir. Eğitim süresince temel su ürünleri ve mesleki derslerle birlikte kişisel/mesleki gelişime ve uzmanlaşma sürecine katkı sağlayacak dersler yer alacaktır. 1. sınıftan itibaren her dönemde yer alan ana mesleki derslere ilişkin laboratuvar uygulamaları yer almaktadır. Eğitim süresince kullanılan uygulama alanları; temel bilimler laboratuvarları, su kalitesi laboratuvarı, balık üretim tesisleri, yem üretim tesisleri, balık hastalıkları laboratuvarı, işleme laboratuvarı ve işleme tesisleri, avlama laboratuvarı ve balıkçı tekneleri olarak sıralanabilir.
Lisansüstü eğitimi; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Su Ürünleri Anabilim Dalında yürütülmektedir. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Su Ürünleri Yüksek Mühendisi” unvanını, doktora programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Bilim Doktoru” unvanını alırlar.


Başa Dön