VİZYON (ÖZGÖRÜŞž)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi'nin vizyonu; eğitimde ve araştırmalarında dünya standartlarında başarılı, sürdürülebilir ve örnek bir Su Ürünleri Fakültesi olmaktır.Su Ürünleri ile ilgili konular kapsamında yeniliklere ve gelişmelere açık olmakla birlikte soru soran, sorunun özünü anlayan, çözüm üreten, meslek etiğine bağlı, ülkemiz ve dünya gerçeklerini kavrayan, sorgulayan, yorumlayan, çok yönlü ve özgür düşünebilen ulusal ve uluslararası standartlardaSu Ürünleri Mühendisleri ve Akademisyenleri yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiş bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

MİSYON (ÖZGÖREV)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi'nin misyonu; Su Ürünleri Mühendisimesleki deneyimlerini her koşulda etik bir duruş sergileyerek ülke yararına kullanabilen; Dünya ve Türkiye'nin sahip olduğu doğal su ürünleri kaynaklarının en etkin bir biçimde kullanılması hakkında detaylı bilgi birikiminin kazandırılmasına katkı sağlıyabilen; su Ürünleri alanında bilimsel araştırmalar yapabilen ve sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerle donanımlı Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.


Başa Dön