Üniversitemizin vizyon, misyon, temel değerleri ve stratejik hedefleri ışığında, Su Ürünleri Fakültesi’nin stratejik hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

SH.1 Lisans ve lisansüstü eğitimde sürdürülebilir uluslararası kalitede eğitim vermek

1.1. Yabancı dilde, öğrencilerimize uluslararası standartlara uygun ve akredite olmuş eğitim vermek,
1.2. Lisans ve lisansüstü eğitimde ulusal ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir Fakülte olmak,
1.3.Akademik personelin uluslararası deneyim ve işbirliği içinde olmasını sağlamak ve teşvik etmek,
1.4.Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinin yanında kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

SH.2 Araştırma, yayın kalitesi ve patent alımını arttırmak

2.1.Akademisyenleri ve öğrencileri ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırma ve ARGE projeleri yürütmeleri ve yönetmeleri konusunda desteklemek
2.2.Üniversite-Sanayi işbirliğini aktif ve sonuç odaklı ortak projelerle gerçekleştirmek,
2.3.Üretilen bilgilerin uluslararası ve ulusal kalitede dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek

SH.3. Uluslararası boyutta tanınırlığımızı sağlamak ve geliştirmek

3.1.Yurt dışı üniversiteler ile kurumsal işbirlikleri oluşturma ve geliştirme yoluyla lisans ve lisansüstü eğitimimize ve araştırma kalitemize uluslararası boyut kazandırmak
3.2.Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve idari personelin deneyim ve bilgilerini artırmak ve işbirlikleri kurmak adına uluslararası hareketliliğini desteklemek

SH.4. Ülkenin Gelişimi ve Refahına Katkı Sağlamak

4.1.Öğrencilerimizi mezun oldukları alanlarda en çabuk şekilde istihdam edilebilir olmasını sağlayacak programları açmak ve öğrencilerimize günümüzün gerektirdiği donanımları kazandırmak
4.2.Toplumsal sorunların çözümüne yönelik eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmek
4.3.Eğitim, araştırma ve sivil toplum kurum/kuruluşları ile işbirliği kurmak ve geliştirmek
4.4.Mezunlarımızı Mezun Takip Sistemi ile takip ederek Üniversitemiz ve Fakültemiz ile olan iletişimlerini aktif tutmak ve karşılıklı fayda ilişkisini geliştirmek

SH.5. Sürekli öğrenmeyi ve personel memnuniyetini geliştirmek

5.1.Akademik ve idari insan kaynaklarının eğitimleri ve kariyer gelişimlerini desteklemek
5.2.Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde bütün insan kaynaklarının iş tanımları belirlenerek yönetime katılım sağlamak
5.3.Fakülte personelimizin kurumsal aidiyet duygusunu ve motivasyonlarını geliştirerek huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak


Başa Dön