Mevcut Durum

Akademik Birimler

2017 yılı itibariyle mevcut durum

Tablo. 2017 Yılı İtibariyle Ana Bilim Dallarında Akademik Personel Dağılımı

Ana Bilim Dalı

Öğretim Üyesi

Araştırma Görevlisi       Öğretim Görevlisi

Yetiştiricilik

2

1

Hastalıklar

1

-

Balıkçılık Temel Bilimler

2

1

Deniz Biyolojisi

3

-

İçsular Biyolojisi

1

-

Avlama Teknolojisi

2

1

İşleme Teknolojisi

2

1

TOPLAM

13

4

 

Öğrenci

2012–2013 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alan fakültemiz Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini sürdürmektedir.

İdari Birimler

Tablo:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İdari Personel Mevcut Durum

Yıl

Birim

Adet

2017

 

Fakülte Sekreteri

1

Özel Kalem

1

Maaş Tahakkuk

1

Yazı işleri Memuru

1

Ayniyat/Satın Alma

1

Öğrenci İşleri

1

Şoför

-

Personel (4-C)

2

Tekniker

2

Hizmet Alımı

2

TOPLAM

12

Başa Dön