Temmuz 2010 tarihi itibari ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde yer alan Su Ürünleri Fakültesi, mümkün olan en kısa sürede fiziki ve akademik yapılanmasını tamamlayıp 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde lisansüstü, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı Güz Dönemi’nde ise lisans öğrencilerini almayı planlamaktadır. Yerel ve ulusal düzeyde tüm kamu ve özel işletmeler için kaliteli ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulan ve eğitim verecek olan Fakültemiz, öğrencileri, öğretim elemanları, mezunları ve sektör ile birlikte sürekli iyileşerek büyüyecektir.

25.05.2011 tarihinde Fakülte Dekanının atanması ile akademik ve idari yapı hızlı bir şekilde oluşturulmaya başlanmıştır. Yedi anabilim dalı ve üç bölüm için üstün nitelikli ve bilimsel performansı yüksek, öğretim üyelerinin alınması planlanmaktadır. Ders veren öğretim üyesi başına düşen lisans öğrencisi sayısının uluslararası standartlara uygun olarak 5-6 civarında olması planlanmaktadır. Aynı kriterler göz önünde bulundurulduğunda ders veren öğretim üye/görevlisi başına düşen yıllık lisans ders saati ise 50-60 olarak hedeflenmiştir.

Akademik kadromuzun yaptığı bilimsel çalışmaların üstün kalitede yüksek teknoloji desteğiyle hazırlanabilmesi için mümkün olan en kısa sürede merkezi araştırma laboratuvarlarının hazırlanması planlanmaktadır. Bilimsel olarak dünyada adından söz ettiren bir fakülte olma yolunda tüm altyapı çalışmaları ivedilikle yapılacaktır. Üniversite-Sanayii işbirliği çerçevesinde, su ürünleri sektörü ile iletişim derecesi en yüksek seviyeye çıkartılıp AR-GE projeleri vasıtasıyla karşılıklı yararlanmada yüksek verimlilik yakalanacaktır.

Akademik kadromuzun eğitim ve öğretimde kaliteyi yakalamak amacının yanı sıra kendi akademik gelişimlerinin en üst düzeyde olması ve bu gelişimlerin eğitime en iyi performansla yansıtılması Fakültemiz için her zaman önemli bir hedef olacaktır. Kaliteli bilimsel çalışmaların yapılması ve ulusal/uluslar arası düzeyde paylaşılması, yayınlanması ve Su Ürünleri alanındaki uygulamalara aktarılması için; akademik kadromuzun her açıdan desteklenmesi adına hem üniversitemizin hem de ulusal ve uluslar arası araştırma destekleme kurumlarının imkanlarından yararlandırılması planlanmaktadır. Aynı zamanda gerek bilimsel alt yapının kurulması gerekse lokal çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla; Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, ulusal (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansları vs) ve uluslararası (AB) projelerin hazırlanması da teşvik edilecektir.
Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın uluslararası bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla ERASMUS anlaşmaları yapılacak, anlaşma sayısı 2023 yılına kadar 100’e çıkartılacaktır.

Farabi Değişim Programı (Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı) kapsamında yurt içindeki üniversitelerdeki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin 2014 yılından sonra başlatılması öngörülmektedir.
Ayrıca akademik personelin bilimsel yayın performansını en iyi seviyeye çıkarılmasını, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, organizasyon ve çalışmalara katılımın yüksek tutulmasını ve fakültemizin kendi alanında en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayacak teşvikler verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Fakültenin 2016 yılında eğitim akreditasyonu için ilk başvurusu yapılacak olup TÜRKAK tarafından lisans ve lisansüstü eğitimi akredite olan ilk Su Ürünleri Fakültesi olması hedeflenmektedir. 2016 yılı itibariyle; öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, proje sayısı ve miktarı, yayın atıf sayısı, ERASMUS anlaşma sayısı kriterlerine göre Türkiye Su Ürünleri Fakülteleri arasında 1. sırada olması hedeflenmektedir.

Lisans öğrencilerimizin, staj dönemlerinden itibaren özel sektörle olan iletişimlerini geliştirerek, 2016 yılında vereceğimiz ilk mezunlarımızın özel sektörde çalışmak isteyenlerinin tamamı sektörde faaliyet gösteren bir işletmede işe yerleştirilecektir. Buna bağlı olarak; Fakülte bünyesinde bir Mezun Takip Sistemi kurularak mezunlarımız takip edilecek, gerek iş bulmaları konusunda katkı verilecek, gerekse kariyer planlaması anlamında 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizle belirli dönemlerde görüştürülüp katkı alınacaktır.
Su ürünleri sektöründe ön plana çıkmış sorunların çözülmesi ve yeni ürünler geliştirilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek olup sektörü sürükleyen bir Fakülte olacaktır. Buna paralel olarak sektörde görev yapan personele yönelik dönemler halinde çalıştaylar düzenleyip insan kaynaklarının sürekli eğitimine katkı sağlanacaktır. Fakültenin eğitim ve üretim anlamında yaptığı faaliyetlerden elde edilen gelir; gerek Fakültenin gelişimine gerekse döner sermaye katkısı anlamında önemli bir açılım gerçekleştirecektir.
Dört yıllık periyotlarla Fakültenin iç paydaşları (fakülte akademik ve idari personel, öğrenciler)ve dış paydaşlarından (hizmet alanlar, stratejik ortaklar, mezunlar)geri bildirim ve öz-değerlendirmelerin alınarak, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma düzeyinin gözden geçirilmesi planlanmaktadır.


Başa Dön