Kitaplar

⇒ Bat, L., Türk Çulha, S., Gökkurt, O., 2010. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri-Balıklarda İz Element Analizleri, (Ed. Mehmet Karataş, 501s.), Nobel Yayın Dağıtım, 189-238s.

⇒Ramazan SEREZLİ, 2007, Balık Üreticisi El Kitabı, (Ed. Yrd. Doç. Dr. Kenan Güllü, 284s.), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Proje Koordinasyon Merkezi Yayını.

<⇒Ramazan SEREZLİ, 2008, Karadeniz Alabalığı (Salmo labrax)Yetiştiriciliği, (Ed. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akhan 188s.), Rize-Artvin Kültür Balıkçılığı Teşviki ve Geliştirilesi Projesi Yetiştirici Rehberi, Rize 2008, 63-89 s.


Başa Dön