Temel Bilimler

Su ürünleri Temel Bilimler Bölümü’nün öncelikli amacı deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık vb. alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Yüksek Lisans ve Doktora) yetiştirmektir. Ayrıca, sucul ortamdaki çevresel sorunlar, balıkçılığa etkileri ve su ürünleri ile ilgili sorunları yerinde tespit etmek, çözüm yollarını bulmak üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmaktır.

 

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü üç Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Bunlar; Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, İçsu ve Balıkçılık Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalları

 

Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı

 

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

 

İçsu ve Balıkçılık Anabilim Dalı

 

 


Başa Dön