Eğitim

Fakültemizin lisans eğitimi 4 yıllık temel su ürünleri bilgileri ve su ürünleri mühendisliği konularını içermektedir. Lisans eğitimi süresince temel su ürünleri mühendisliği konuları ile birlikte kişisel/mesleki gelişime ve uzmanlaşma sürecine katkı sağlayacak dersler ve laboratuvar uygulamaları yer almaktadır. 

Lisans eğitimi süresince fakültemiz bünyesindeki balık hastalıkları laboratuvarı, su kalitesi laboratuvarı, moleküler ekoloji ve genetik laboratuvarı, su ürünleri işleme teknolojileri laboratuvarı, kapalı devre balık yetiştiriciliği ünitesi ve akvaryum ünitesinden yararlanılmaktadır.


Başa Dön