Kalite Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. ÜBYS üzerinde Kalite Doküman Yönetimi  üzerinden yayınlanan dokümanların kendi biriminde görevli çalışanlar tarafından okunup okunmadığının kontrolünü yapmak.

2. Yayınlanan dokümanların güncelliğini yitirmesi durumunda, Kalite Yönetim Temsilcisine bilgi vererek dokümanların revize edilmesini sağlamak.

3. Sorumlu olduğu birimde Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin planlanmasına katkıda bulunmak  ve etkinliklerini takip ederek Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bilgi vermek.

4. İç tetkik sonucunda birimde tespit edilen uygunsuzlukları takip etmek ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmek.

5. BirimdeKalite Politikasının duyurulması ve hedeflerin başarılması için birim çalışanlarına gerekli bilgi ve desteği vermek

6. Kalite ile ilgili kayıtların birim arşivinde muhafaza edilmesini sağlamak.

7. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme için herhangi bir ihtiyaç olduğunda Kalite Yönetim Temsilcisi’ne rapor vermek.

8. Kalite Yönetim Sistemi konusunda Kalite Birim Sorumlusu olduğu fakülteyi temsil etmek.
 


Başa Dön